Teologisk utbildning för alla

I Etiopien har TEE (Theological Education by Extension) funnits sedan 1970 och därifrån spreds det, bland annat via EFS, till Tanzania.

Sedan dess har tusentals personer utbildats genom TEE som nu tjänar kyrkorna, antingen ideellt eller som präster, evangelister eller församlingsledare. Vi har bett Rune Persson presentera vad TEE är mer exakt.

TEE:s fyra grundpelare:

Bibelskola: Förklarar Bibeln enkelt, på ett sätt så att folk förstår och kan använda Bibeln. Gör människor till aktiva läsare av Bibeln. 

Lärjungaskola: Låter människor möta Jesus, bli hans efterföljare och växa i tron. Detta är det primära syftet med TEE.

Evangelisationsskola: Undervisar om hur man leder andra människor till Kristus. Gör studenterna till aktiva evangelister.

Böneskola: Undervisar om bön och hjälper människor att bli aktiva bedjare. Hjälper människor att få en personlig och nära relation till Jesus.

 

TEE:s målgrupper
TEE når både män och kvinnor, gamla som unga, som läser tillsammans. TEE utbildar ett brett spektrum av ledare: från kvinno­grupper, ungdomsgrupper, körer, väckelse­grupper, söndagsskola till byförsamlings­evangelister inom lokala församlingar.

Fördelar med studieformen
En stor fördel är att det man lär sig omsätts direkt i praktiken genom praktiska övningar. TEE:s tyngdpunkt ligger på att tron ska integreras i det dagliga livet. En annan fördel är att TEE är oerhört kostnadseffektivt, det krävs inga skolor, bibliotek eller lärosalar – all utbildning/träning sker i de lokala församlingarna.

Skillnader mellan TEE och traditionell utbildning
TEE är en icke-institutionell utbildning, studenterna läser hemma på egen hand varje dag och klassen träffas med jämna mellanrum för ett lärande samtal. Detta är grundbulten. TEE-studierna är öppna för alla utan krav på särskilda förkunskaper, vilket gör att även de som inte har någon chans till utbildning på andra skolor och seminarier kan studera och få en framtid i kyrkan. Huvudmålsättningen för TEE är kopplad till Missions­befallningen i Matt. 28 – eleverna ska själva få möta Jesus för att sedan bli lärjungar/efterföljare.

Läs artiklen med Werkenesh Gashe, en av många som anställts som evangelist tack vare TEE.