Tappa inte modet

Frukta inte« och »var inte rädda« eller liknande uttryck återkommer nästan 400 gånger i Bibeln. Det är mer än ett ord om dagen och det säger verkligen något om vår himmelske Faders inställning till fenomenet fruktan. För ofta är det just själva fruktan i sig, och de beslut som tas utifrån den känslan, som är det verkligt destruktiva – inte i första hand det verkliga eller inbillade hot som var grunden för upplevelsen av fruktan.

Om de scenarion som experterna utmålar vid en allmän spridning av Corona-viruset skulle bli i Sverige: att cirka 70 % insjuknar, mindre än 15 % behöver sjukhusvård och ett fåtal om ens några utanför riskgrupperna kommer att dö, finns det ingen anledning att gripas av panik. Men vi måste hålla i minnet att allt från 200 till 1000 personer dör av vanlig influensa i vårt land varje år. Så tillhör du någon av riskgrupperna: äldre, kroniskt sjuka, personer med nedsatt immunförsvar och så vidare – då ska du såklart vara extra försiktig

Den stora utmaningen ligger i vad själva fruktan gör med oss människor, vårt samhälle och dess funktioner. Empatin avtar, börserna faller, hamstring ger upphov till varubrist och i förlängningen hotar en negativ spiral. Det är viktigt att vi som har uppdraget att förmedla evangeliet håller huvudet högt och fortsätter som vanligt, med gudstjänster, diakonal omsorg, och framför allt fortsätter förmedla hopp. Vi kan dock behöva se över våra rutiner kring nattvard, fika och hur vi hälsar på varandra. Det är också sunt att planera inför det värsta: vem hör vi av oss till om vi blir sjuka och behöver hjälp? Vem ser till de ensamma och mest utsatta bland oss? Det kan vara vist att planera för att klara någon veckas isolering om alla i hushållet blir sjuka samtidigt och/eller om det blir en tillfällig varubrist i butikerna. 

Var beredd på att ställa en matkasse utanför någons dörr, eller att hjälpa någon att ta sig till sjukvården om transportmedlen blir begränsade. Tänk på det självklara och tvätta händerna ofta. Och glöm inte att knäppa dem i bön!