Svenska kyrkan ber samerna om ursäkt

Kyrkostyrelsen har beslutat att en officiell ursäkt till samerna kommer att framföras vid två tillfällen.

Den första ursäkten kommer att framföras vid kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november i Uppsala domkyrka. Ursäkten kommer också att framföras på konferensen Ságastallamat 2 i Luleå den 21–23 oktober 2022. 

Detta som ett led i den försoningsprocess som pågår mellan Svenska kyrkan och samerna, efter de historiska övergreppen som Svenska kyrkan utsatt samerna för, bland annat institutionell rasism och förtryck. I skiftet mellan 1800–1900-talet följde politiken mottot: »Lapp ska vara lapp«, och man ville bevara en exotisk bild av samerna och deras kultur. 

– Vi måste kännas vid den mörka historien, även om det gör ont. När vi har svikit det samiska folket, har vi också svikit oss själva och Gud. Ett viktigt steg framåt har nu tagits när kyrko-styrelsen förbereder en offentlig ursäkt, säger ärkebiskop Antje Jackelén i ett pressmeddelande. 

Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan, ser positivt på kyrkostyrelsens beslut. 

– Det är glädjande att Svenska kyrkan aktivt arbetar med att erkänna och förstå konsekvenserna av kyrkans mörka agerande gentemot det samiska folket genom historien, säger hon och fortsätter: 

– Nu kan det långsiktiga arbetet med att bygga en god och respektfull relation mellan det samiska folket och Svenska kyrkan påbörjas. 

Men Ola Bergdahl, som är same och verksam i EFS Nord-Sàpmi, framhåller att ursäkten är problematisk ur flera perspektiv, bland annat att den inte tar upp alla aspekter av vad Svenska kyrkan har orsakat samerna: 

– Vissa känner tacksamhet för att det kommer en ursäkt, samtidigt som flera röster framhåller att det inte tydligt framgår vad den handlar om och vad den kommer att innebära. Många menar att man vill veta att Svenska kyrkan verkligen förstår och kommer ta ansvar för sina handlingar, innan de offentligt ber om ursäkt.