Svälten i Afrika

Väderfenomenet ”el Niño” som både orsakar svår torka och översvämningar hotar att i östra Afrika skapa den svåraste torkan sedan 1984. Vissa, som UNHCRs experter, förutsäger till och med att den hotande svälten kan bli värre än under katastrofåren i mitten på 80-talet. Deras bedömning är att överlevnaden för så många som 50 miljoner, varav 11 miljoner är barn, helt kommer att bero på om hjälp utifrån når fram. Bara i Etiopien berörs redan i dag 8,5 miljoner människor och de siffrorna väntas öka till 15 miljoner tidigt 2016.

Tyvärr ligger katastrofen i mediaskugga här hemma i Sverige men BBC World har redan i flera reportage visat hur gamla, svaga och små barn dör i sviterna av den tilltagande undernäringen. Den för nomaderna och landsortsbefolkningen så viktiga boskapen dör också i allt större antal, redan vid årsskiftet beräknas 450 000 djur ha dukat under. Detta trots att både regeringen och flera hjälporganisationer redan kör ut vatten i tankbilar till de svårast drabbade områdena. Närmare två miljoner – bara i Etiopien – beräknas vara beroende av dagliga leveranser av vatten inom någon månad. Trots detta så graderar Etiopiens regering katastrofen i dagsläget bara till en ”trea” på en femgradig skala. De har också väntat med att gå ut med informationen tills för några veckor sedan. Detta i kombination med nyhetsmedias fokus på den växande flyktingkrisen i Europa gör att många organisationer, UNHCR inräknade, har svårt att samla in pengar och förbereda en insats.

Om inte torkan mirakulöst upphör så måste EFS, tillsammans med Mekane Yesus-kyrkan och övriga samarbetspartner, ta vårt ansvar. Framför allt måste tystnaden i media brytas – den flyktingkatastrof som hotar i Afrika kommer att överträffa den i Mellanöstern och Europa både i antal, men främst i dödlighet.

Be för situationen och håll utkik efter mer information, både i kristen och profan media.