Styrkta av varandra

Enheten i Jesus Kristus blev synlig under EFS partnerkonsultation i början av maj, då representanter från fem länder och ombud från EFS och Salt samlades på Hagabergs folkhögskola. Fokus på utbyte, utmaningar och det gemensamma missionsuppdraget resulterade i givande samtal, bön och syskonskap.

Med anledning av missionsjubiléet inleddes årets konferens med Partnerkonsultation. De internationella gästerna anlände i omgångar till ett Sverige klätt i spirande vårskrud. Deltagarna kom från Eritrea, Malawi, Etiopien, Tanzania och Indien. Glädjen över att samtliga fått visum var stor.

De tre dagarna följde konferenstemat Älskad Rustad Sänd och mycket tid lades på gemensam bön och bibelläsning. Samtal över nationsgränserna var också ett stående inslag där frågor gällande hur vi kan stötta och styrka varandra gav utrymme för nya idéer. Även gamla satsningar fick åter ny betoning och samtliga gav uttryck för en längtan efter fler utbytesprogram för ungdomar mellan våra kyrkor. Att hitta nya vägar för evangeliet genom exempelvis sociala medier och internet var också ett ämne som berördes. Biskop Joseph Bvumbwe var en av tre representanter från den Evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi. Alltsedan han besökte Sverige för första gången 1986 har det blivit många besök och konsultationer, inte minst i Svenska kyrkans regi.
– Mycket har förändrats, konferenser som denna samlar inte lika många som för 25 år sedan, men det gläder mig att EFS står fast vid i sin kallelse och i sin uppgift, säger han.

Varför var det viktigt att delta i konsultationen?
– Den är en uppmuntran. Vi får inte glömma att vi fått det glada budskapet från er, i vårt fall via Tanzania, men det kom ursprungligen med era missionärer. Nu har Gud vänt sig till Afrika så även om evangeliet går tillbaka hos er så växer kyrkan hos oss. Vi ser fortfarande ungdomar hos er som talar om Jesus med kärlek och övertygelse. Det ger hopp. Allt är inte förlorat. När vi kommer samman uppmuntrar vi inte bara varandra – vi lär oss av varandra. De faktorer som i dag påverkar kyrkan i Sverige kan imorgon komma att påverka oss. Detta gör att vi måste lyssna och lära, men också förbereda oss inför det som kommer.
Biskop Joseph förtydligar att han också kommer för att ge EFS och Salt sitt stöd och uppmuntran.

På vilka områden ser du att vi kan hjälpa varandra?
– Vi lever i en global värld, de utmaningar vi möter delar vi, klimatförändringarna är ett bra exempel på det. Även de teologiska utmaningarna är samma. Hur ni hanterar dem, hur er trosresa utvecklas, blir också en läxa för oss. För att fokusera på globaliseringen, dess utmaningar har påverkat alla livets områden; familjen, skolan, arbetslivet och församlingsgemenskapen. Vi kan inte stoppa huvudet i sanden eller fly från förändringarna. Vi måste lära oss hur vi ska hantera situationen och samtidigt förbli trogna evangeliet. Det är lätt att glömma vår roll som kristna när dessa utmaningar blir överväldigande. För att stå fasta i vår kallelse behöver vi stödja och förmana varandra att förbli i ordet, bönen och gemenskapen. Om vi negligerar varandra så förlorar vi hoppet. Om vi står enade i Guds ord så kommer den tid vi lever i nu och dess utmaningar att passera, men kyrkan stå kvar.

Hur kan vi mer specifikt stödja er?
– Vi i södern upplever hur kyrkan växer men vi saknar ofta de ekonomiska medlen att möta detta. Bara en så enkel sak som att ordna en mötesplats för en församling kan var ett oöverstigligt hinder för oss, för vi saknar ofta medel. Hur kan människor se och uppleva Guds kärlek om de ständigt lever i nöd och fattigdom? Vi behöver varandra – vad ni behöver kanske finns hos oss och vad vi saknar kan ni hjälpa oss med – vi lever i ett ömsesidigt beroende.