Storsatsning för att framhäva EFS roll i Svenska kyrkan

I höst lanseras det stora samverkansprojektet »Kunskapslyftet« utifrån Sam­arbetsrådet EFS-Svenska kyrkan.

Samarbetsrådet har identifierat en utbredd kunskapsbrist om EFS inom Svenska kyrkan. 

– Vi ser ett behov av att stärka EFS inomkyrkliga identitet samt att lyfta de unika samverkansmöjligheter som väl svarar mot flera av kyrkans behov i tiden, säger samverkanssekreteraren och EFS-inspiratören Magnus Persson. 

En del av projektet är att skapa ett tidningsmagasin som kommer att publiceras som bilaga i kristna tidningar. En informationsvideo kommer också att produceras som kan visas i exempelvis kyrkoråd och på församlingskvällar. I Sverige uppstod under 1800-talet många nya väckelserörelser som efterhand blev egna kyrkobildningar och bröt med Svenska kyrkan och blev frikyrkor. EFS har dock under 165 år stått fast vid sin inomkyrkliga profil och fortsatt verka som en väckelserörelse i och utifrån kyrkan. 

– När Svenska kyrkan samverkar med EFS handlar det alltså därför inte om ekumenik. Det handlar i själva verket om att betrakta och ta i anspråk EFS unika bidrag som den inomkyrkliga men samtidigt självständiga organisation det är, säger Magnus och fortsätter: 

– Projekt Kunskapslyftet vill ge verktyg och vara ett konstruktivt underlag för att främja det goda samtalet om samverkansprocesser runt om i landet. Det övergripande målet uttrycks i kyrkoordningen med formuleringen: »Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas«. Vilket kärnfullt sammanfattas i EFS vision: Människor och samhällen förvandlade av Jesus.