Stark avslutning på insamlings­året 2017

EFS ser med stor tacksamhet tillbaka på 2017 som ett år av rekordinsamling. Under 2017 uppgick gåvorna till närmare 33,6 miljoner kronor.

– När vi gick in i hösten såg ekonomin tuff ut men genom ett starkt engagemang från föreningar och privatpersoner vände trenden, säger Johan
Ericson, kommunikations- och insamlingschef.

Gåvobudgeten för EFS var 32 miljoner kronor och gåvomedlen till detta 30,6 miljoner kronor. EFS har dock fått ett antal testamenten som täcker underskottet i gåvomedel. Utöver detta samlades 3 miljoner in till nödkampanjen Afrika svälter.

Också Salt har gjort ett år av rekordinsamling. 2017 fick Salt cirka 1 miljon kronor i gåvor, vilket är det är det högsta beloppet hittills i Salts historia.

– Det känns så klart extra välkommet när statsbidraget kraftigt minskar och vi har en budget med underskott, säger Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt.