S:ta Clara satsar på mentorer

Genom åren har S:ta Clara kyrka i centrala Stockholm tagit emot över 1 000 studiebesök från olika kyrkor. Nu vill de stötta Sveriges kyrkor lokalt genom att erbjuda mentorskap.

Mats Nyholm är ny direktor i S:ta Clara sedan mars i år. Tidigare var han präst i Bäckbykyrkan i Västerås, en av de kyrkor som både gjort studiebesök och tagit emot besök genom åren, bland annat av Carl-Erik Sahlberg, tidigare präst i S:ta Clara. 

Mats berättar hur S:ta Clara kyrka möter många präster och ledningsgrupper som lovordar deras arbete, men som själva ser stora utmaningar med sin lokala plats. Det är något Mats Nyholm önskar ändra på:

– Vi vill vända tillbaka effekten till den lokala kyrkan. Ibland överdrivs bristerna i det egna sammanhanget för att man blivit hemmablind. Här har jag själv upplevt kraften i erfarenhetsutbyte och fått del av ett utifrånperspektiv för att komma vidare i den lokala församlingens tillväxt. 

Vem kan få en mentor?

– Vi har under många år både rest till och tagit emot studiebesök från kyrkor från olika samfund över hela Sverige. Vårt mentorprogram vänder sig därför till alla församlingar som önskar tillväxt och vill komma vidare i sitt lokala uppdrag. Vi ser detta erbjudande som en konkret support i vår uppgift att reformera kyrkan.

Om man är intresserad, hur går man till väga?

– Samtala vidare om det i er ledningsgrupp och hör av er till mig om ni önskar veta mer om vad det innebär. Sedan väljer vi en mentor. Finns det inte ett konkret önskemål på specifik person, gör vår ledningsgrupp ett val utifrån den kompetens och erfarenhet som vi tror behövs för just era behov.

Vad innebär det att få en mentor?

– Under första terminen gör mentorn ett besök i den lokala församlingen och möter de lokala ledarna. Steg ett är att få en helhetsbild av dagsläget för att sedan kunna skapa en framtidsbild. Därefter sätts mätbara mål och hur man tar sig dit. Det ekonomiska åtagandet för en församling ligger på några ringa tusenlappar. 

Vad kan man förvänta sig från en mentor?

– De som fungerar som mentorer är präster, diakoner och journalister, som alla varit aktiva i församlingsarbete i över 20 års tid. Deras roll är att vara strategiska mentorer i det lokala sammanhanget och stödja processen att forma den lokala visionen och formulera mätbara mål. De har även genomgått vår mentorträning och är väl bevandrade i dem nio steg för församlingstillväxt, som vi i S:ta Clara sett stor frukt av.

Vilka förväntningar har du inför höststarten?

– Min förväntan är densamma som min bön att »Herre reformera kyrkan« och att vi får ta vårt ansvar i den uppgiften. En konkret förhoppning är att en församling i månaden från och med september ska ansluta sig till mentorprogrammet.