Språkrekord för Bibeln

Enligt ny bibelstatistik finns nu hela Bibeln översatt till 674 språk. En ökning med 26 språk jämfört med året innan. Detta innebär att nära 5,4 miljarder människor har tillgång till både Gamla och Nya testamentet på ett språk de förstår. Totalt sett talas det dock 7097 språk i världen – så en hel del arbete återstår. Ökningen med 26 språk sedan 2016 innebär att 14 miljoner människor kan läsa Bibelns texter på sitt modersmål för första gången. Michael Perrau, generaldirektör för paraplyorganisationen United Bible Societies, säger så här i ett pressmeddelande:

– Bibeln till alla – det är vårt uppdrag – och där spelar just bibelöversättandet en avgörande roll. Men det är ointressant att bara se till siffrorna, det som uppmuntrar oss är att se hur liv förvandlas tack vare Bibelns budskap. Att kunna läsa Bibeln på sitt hjärtas språk är avgörande för hur innehållet tolkas.