Spirande årskonferens

Det blir en annorlunda årskonferens i år och enligt Magnus Widholm blir den särskilt viktig med tanke på tiden vi lever i.

Fjolårets årskonferens ställdes in på grund av pandemin. Nu återupptas temat »Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?« med inspiration från Jesaja 43, och EFS tar nya krafttag för att förmedla hopp i en oviss tid. 

– Vi bygger en årskonferens med två parallella delar – dels årsmötet som man kan ansluta till digitalt via VoteIT, dels en uppbyggelsekonferens som man kan följa både fysiskt på plats i Kalmar, men också digitalt. Vi tror att det är viktigt att inte bara ta beslut som vi gör under årsmötet, utan att vi även får mötas som rörelse och lyssna in vad Gud har för oss, säger Magnus Widholm, regional missionsledare för EFS Sydöst-Sverige.

Konferensen, som infaller under Kristi himmelsfärdshelgen, 14–16 maj, följer ett packat program med lovsång och vittnesbörd från den ekumeniska rörelsen Hope For This Nation, panelsamtal lett av Lennart Albertsson, regional missionsledare för EFS Sydsverige, konsert med låtskrivaren Erik Tilling, ett stort fokus på EFS internationella arbete, samt en evan-gelisations-satsning med torgmöten utanför Dom-kyrkan. Här är den ekumeniska dans-gruppen Move to You med och livar upp stämningen.

Nu är det även klart att förra årets talare, bland andra Kerstin Oderhem, Anders-Petter Sjödin, Johanna Björkman och Annahita Parsan, har ombokats. 

– Temat kommer att vara synligt i de olika mötena. Varje dag inleds exempelvis med bibelstudium där James Starr undervisar. Vi känner att temat är ännu mer brännande nu när det är så tydligt att det är en ny tid. Det gäller att få syn på »vad det är som spirar.« Det är en fråga i bibelordet: »Märker ni inte det?« Det kan vara svårt att se det som är under vegetation – vi behöver upptäcka det som är just nu.

Programmet är utformat så att det finns gudstjänster som tilltalar alla generationer inom rörelsen – från ungdomar till äldre. Lucas Mellergård, Saltkoordinator i EFS Sydöst, kommer att jobba med barnspåret som följer ett Draget-upplägg, på plats i Kalmar.  

– Vi hoppas att man efter konferensen ska känna att det är på riktigt – att Guds rike sprids just nu och att Gud griper in i människors liv och förvandlar både människor och samhällen.