Spänningar ökar i Etiopien

Oroligheterna kan i värsta fall ge upphov till inbördeskrig.

Den konfliktdrabbade Tigray-regionen har skapat ytterligare spänningar mellan olika folkgrupper. En väpnad konflikt har blossat upp mellan Etiopiens regering och Tigrays styrande parti, TPLF, efter att en armébas påstås ha attackerats i början av november. Syftet med regeringens ingripande verkar vara att ta kontroll över regionen.

– Det finns en uppenbar överhängande risk för ett inbördeskrig, säger EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson och fortsätter:

– Det har länge varit politiska spänningar mellan regioner och grupper som vill ha makt på olika sätt. Tidigare har politiska yttringar inte tillåtits mer än i korta perioder, men Dr Abiys vision om ett demokratiskt land har tillåtit olika grupper att ta för sig. Det vi ser nu är ett resultat av det. 

Tigray styrs av TPLF som vill bryta sig loss ur den etiopiska federationen. I september anordnades ett val på eget bevåg och utan regeringens godkännande. Regionen har i decennier haft övertaget i etiopisk politik men har under de senaste åren förlorat sitt inflytande i huvudstaden Addis Abeba. 

Premiärministern har haft en vision om ett enat Etiopien där gränserna för etnicitet suddas ut och ersätts av en stark etiopisk identitet. Men de demokratiska reformerna räcker inte till för att balansera det missnöje som finns under ytan, menar Johansson.

– De etniska gränserna synliggjordes vid sidan av att den federala konstitutionen trädde i kraft 1991. De regionerna som finns idag var inte lika tydliga förr. 

EFS samarbetar med Mekane Yesuskyrkan och stöder också bland annat den ideella organisationen Hope for Children. Erik har regelbunden kontakt med EFS utsända missionärer som bor i Addis Abeba. I nuläget finns inget säkerhetshot mot dem.

– Sophia Tranefeldt som är översättningskonsulent har genom sitt arbete nära kontakt med olika minoriteter. Dessa har på olika sätt de senaste åren drabbats av förföljelse och diskriminering. I nuläget finns ingen anledning till oro för henne och hennes familj, säger han och riktar sig till rörelsen:

– Jag uppmanar alla att be för Etiopien. Be om fred, förståelse och försoning. Just nu är det många som agerar i affekt på ett sätt som skadar oskyldiga medmänniskor i alla läger.