Små lågor av hopp och omsorg

»Vem vänder i ljus mitt mörker?« – det kunde ha varit rubriken på en insamlingsaffisch för svält- och krigsdrabbade, ett inlägg på sociala media från en tonåring full av klimatångest eller en strof ur en psalm i Psaltaren. 

I själva verket är det titeln på en diktsamling av Anna Greta Wide, men frågan är tidlös; vem kan vända vårt mörker till ljus?

När julen nalkas tänder vi i vår del av världen tusen juleljus – minst. Jag som har svårt för novembermörkret tar tacksamt emot upplysta balkonger och fönster till och med om ljusen tänds något tidigare än till första advent.

Men varje år drabbas jag av dubbelheten. Alla dessa ljus som lyser närmast hysteriskt också i fönster där man kan ana att mörker, ensamhet och utsatthet obehindrat fortsätter att förkväva liv och glädje. Det mörkret kan vi inte pynta bort. 

För att det ska skingras krävs ljusbärare av kött och blod som är villiga att dela vidare av det ljus de fått i materiell eller immateriell form. Jesus säger i ett av sina »jag är-ord« att han är världens ljus, det ljus som inget mörker kan övervinna och ytterst sett är han den ende som kan vända all världens mörker i ljus. 

Men han kallar oss till att, på de sätt och i de former som är möjliga, bära hans ljus till dem som sitter i mörker. Vems mörker kan du och jag bära en låga till?

Ibland behövs inte så mycket. Nyligen var Nadia Nadim, fotbollsspelare och flykting från Afghanistan, gäst i Skavlan och fick frågan om var hennes starka vilja till empati och till att vara en positiv förebild kom ifrån? 

Hon berättade om den polis som tog emot hennes familj när de kom till Danmark som flyktingar. Att han frågade om de var hungriga och sedan gav dem att äta. Den enkla gesten av vänlighet stannade kvar som ett ljus hos henne, ett ljus som hon sedan vill bära vidare i sitt liv. Bara Jesus kan vända all världens mörker i ljus, men vi kan ge vidare små lågor av hopp och omsorg, så att fler kan nås av en stråle av Guds kärleks ljus.