»Skatten« förenar Jesus och barnen

Responsen från barn- och söndagsskolledare som använder Skatten har varit överväldigande positiv. Redaktören för resursen, Rakel Brandt, ser hur både de goda planeringsmöjligheterna och att materialet tar barns tro på allvar uppskattas.

Det är inte bara inom Svenska kyrkan och EFS som materialet är populärt. Även församlingar inom bland annat Frälsningsarmén, EFK, Pingst, Equmeniakyrkan och kyrkor i svensktalande Finland tar del av abonnemanget som ger tillgång till det webbaserade planeringsverktyget.

– Responsen från användarna har varit att materialet är roligt och inspirerande för både barn och ledare. Det är en hjälp till att kunna göra en bra samling med små resurser och därmed kunna satsa sin energi på att se barnen, säger Rakel.

En samling innehåller fem delar: gemenskap, berättelse, eftertanke, uppdrag och avslutning.

– Delarna ser lite olika ut från gång till gång. Det är viktigt att variera eftersom barn tar till sig saker på olika sätt.

Till dem som ännu inte använder Skatten i sin verksamhet, uppmuntrar Rakel dem att prova. Hon poängterar att hon inte tror att det saknas kreativitet bland barnledare runtom i landet, men att detta material kan underlätta skapandet av en kreativ och teologiskt genomtänkt samling, och dessutom strategiskt träna och utrusta ledarna.

– Skatten tar barns gudsrelation på allvar och vi tror ju att barnen har samma möjligheter till en relation med Jesus som en vuxen. Som vuxna behöver vi skapa forum för det.