Skapandets förtjusning

Kerstin Oderhem reflekterar kring kreativt skapande och det goda med en arbetsgemenskap.

En regnig dag, på ett annars soligt Gotland, fyller syföreningen i Sanda 170 år. Vi är några som samlas och firar. Frågan om föreningens framtid finns närvarande i bakgrunden då medelåldern på medlemmarna är hög, men det är intet samtal som fördjupas denna festdag. 

Det finns mycket kopplat till handens arbete och slöjden som får mig att reflektera. Syföreningar som bidragit till att enorma missionsinsatser blivit möjliga över hela världen i mer än ett sekel. Men syföreningarna fyllde och fyller också behovet av gemenskap och nära relationer, en plats för goda samtal.

Jag sitter och läser senaste månadens nummer av tidningen Hemslöjd, om ett nyvaknat intresse för slöjd och för att slöjda tillsammans, nya generationer slöjdar och möts. Jag läser också på sociala medier om en ny trend bland bibelläsare, att låta det kreativa komma till uttryck i bibelläsningen och bönen. Den kreativa bibelläsningen är inte till för att ställas ut, för att säljas på auktion, men en pusselbit för många människor som längtar efter att låta sig beröras av många olika sinnen i kontakten med bibelordet.

I Gamla testamentet läser vi som älskar det kreativa skapandet med förtjusning, hur Gud designar tabernaklet. Det handlar om färg och form och konstnärsskicklighet. I EFS finns mycket konstnärsskicklighet. Men frågan är om det liksom finns »kreativa rum« kvar idag, platser för handens arbete, för det fördjupade samtalet och med ett fokus som ligger utanför slöjden och sträcker sig vidare, med visionen att människor och samhällen ska förvandlas av Jesus? Du som någon gång deltagit i en syjunta vet hur många goda samtal som blir till, då vi inte bara sitter och tittar varandra i ögonen utan när vi låter händerna göra sitt. Eller när vi arbetar med att färdigställa en plats inför ett Patrullriks, hur mycket som sker i arbetsgemenskap och delandet av varandras liv. Där livet blir ett vittnesbörd som inspirerar till tro.

Jag funderar, hur skulle en vision för en skapande och kreativ gemenskap se ut? Finns det något i det gamla som är i ett nytt vardande som vi skulle behöva ta vara på? Finns du, som skulle vilja ta tag i den missionsutmaningen?