Själasörjare vackrare än friskvårds­konsulent

Det var den avlidna poeten Kristina Lugn som myntade detta uttryck: ”Själasörjare är ett vackrare ord än friskvårdskonsulent”. Det säger mycket om vår tid, vi saknar språk för att samtala om vårt inre. Vår ärkebiskop hade i november en understreckare i Svenska Dagbladet om Martin Luthers fantastiska lilla skrift Om en kristen människas frihet, på dagen exakt 500 år sedan den såg dagens ljus. Han skiljer mellan den invärtes människan och den utvärtes. Själen och kroppen säger vi nu. 

EFS har ett rikt arv att vara stolt över. Här i norra Västerbotten samlades läsarna i stugorna till byaböner och byggde upp varandra på sin allraheligaste tro. När de fick syn på vad Gud gjort i Jesus Kristus, av bara nåd, blev de så glada i Gud så att de ville ge vidare Guds kärlek till sin medmänniska. 

Här i Kåge där jag bor bodde en kvinna, som fick vara till hjälp för många. Hon var i sanning en själasörjare, Maja-Lisa Nilsdotter Söderlund. Hon var mycket efterfrågad ute i byarna dit hon hämtades med häst och där hon ofta föreläste Luther utantill. Hon kom att betyda mycket för de så kallade nyläsarna i Skelleftebygden. De gav människorna hopp i den annars hopplösa tillvaron som de levde i. De vågade tänka själva och tyckte inte att prästerna gav dem mat för själen. Det Jesus gjort på korset var ju nog och över nog! 

Detta var det samtalsämne som Maja-Lisa och CO Rosenius stötte och blötte i de brev som utväxlades mellan dem mellan 1838 och 1851. Hon har ofta kallats Rosenius andliga mor, och själv kallade han henne »profetissan från Storkåge«. Så här skrev hon i ett av de få breven från henne som finns bevarat, den 18 maj 1838. Hon var 44 år gammal, och Rosenius 22 år: 

»Calle! Calle! Calle Gode vän. Gud välsigne dig – är du verkligen hemgången till Guds rolighet? Emedan du ej kan skriva en rad … Väx i Guds kunskap och låt aldrig den trösten tas ifrån dig, att du har en försonad Fader i himmelen, där Medlaren Kristus manar gott för dig. Där också hans blod ständigt manar gott för dig. Frukta Herren av allt ditt hjärta, och förtrösta på honom. Dö från synden, lev i Gud! Be också för dig själv, mig och Kyrkan. Glöm inte under allt detta den glada förlossningsdagen, som är nära.«

Nu 2021 pratar vi bara om det som friskvårdskonsulenten kan ge råd om. Men en kristen människa lever inte isolerad i sitt eget jag, utan i Kristus och i sin nästa. I trons frihet och i kärlekens ansvar för sin nästa. Det behöver vi hjälpa varandra med, vara varandras själasörjare.