Sexualitet bejakad av Skaparen

Kärlek och sexualitet är ett genomgående tema i hela Bibeln, med exempel på både god och ond sexualitet. Den goda sexualiteten kan vara nästan himmelsk, den onda innebär smärta så djup att den är svår att fatta. Vi frågar oss: Hur kan Gud tillåta att människor gör varandra så illa?

Människan skapades som sexuell varelse. En del har lyckan att leva i en harmonisk sexuell relation, några plågas av övergrepp och destruktiva förhållningssätt. Däremellan finns en skala från förnöjsamhet till frustration.

I detta nummer kretsar avsnittet om »Inre hållbarhet« kring beroendeproblematik – särskilt porrmissbruk.

Pornografins påverkan är stark, inte bara bland ungdomar, utan i alla åldrar. Den är nästan omöjlig att komma undan och den backas upp av starka kommersiella krafter, som vill göra den rumsren och legitim. Hur kan vi som kristen gemenskap hjälpa människor att leva så att sexualiteten blir till glädje och välsignelse, inte bara för individen, utan för helheten? Goda aspekter som trohet och ömsesidighet riskerar att enbart bli fina ord som inte hjälper någon.

För att rädda människor från porrberoende och destruktiva relationer behöver vi tala om problemen öppet och ärligt. Inför Jesus är ingen skam för djup. Han har själv uthärdat, dukat under för, och övervunnit den mörkaste skammen. Vid konferenser, läger och i annan verksamhet behöver det förmedlas redskap att stå emot porr, tillfälliga sexuella relationer och andra destruktiva krafter. Och vi vuxna måste våga vara goda förebilder, mitt i vår otillräcklighet.

Det sexuella samlivet är bejakat av Skaparen själv. Även på detta område vill han vägleda oss, till upprättelse och frihet.

Erik Johansson

Internationell missionssekreterare