Se framtiden i historien

Under pandemin fann Per-Eive Berndtsson tid och ro att slutföra boken Kraftfulla rötter som ger hopp.

Per Eive medger att det är en speciell känsla att få hålla den färdigtryckta boken i sin hand efter vad han beskriver som »mycken möda«. 

– Den här gången känns det extra bra, eftersom hela processen har inneburit mycket arbete.

Eftersom Per-Eive är lite av en »historienörd« har han under de senaste åren reflekterat över att vår tid på många sätt påminner om tiden för två hundra år sedan, det vill säga något eller några årtionden före den stora folkväckelsen.

– Många gånger har jag frågat mig om historien på något sätt är på väg att upprepa sig. Det finns många böcker om skeendet i Sverige »från Rosenius och framåt«, men det finns ganska få böcker som beskriver förhistorien till EFS uppkomst. När jag vid några tillfällen har antytt att jag funderar på att författa en bok om ämnet, har några andliga ledare uppmanat mig att jag verkligen borde skriva den här boken.

I Guds väsen förenas nutiden, dåtiden och framtiden och den som lär känna honom kan också få del av ett vidare perspektiv. Berättelserna om hur Gud har uppenbarat sig och verkat genom människor i Gamla och Nya testamentet, liksom genom kyrkohistorien, hänger därför samman med vår nutid och framtid. Per-Eives syfte med boken med boken är att förmedla något av detta trefaldiga tidsperspektiv i vår andliga förståelse av det som sker. 

– Boken fokuserar framför allt på några personer, som i en tid som på många sätt påminde om vår, upplevde en livsförvandling i mötet med den helige, nådefulle Guden. Gudsmötena förändrade deras liv och gav dem en auktoritet som kom att bli helt avgörande för Sveriges kristenhet och i förlängningen också för hela det svenska samhällets förvandling, säger han och fortsätter: 

– Dessa personer kan liknas vid rötterna till det träd som några årtionden senare slog ut i full blom i folkväckelsen, som i sin tur var en helt avgörande förutsättning för att Sverige på några generationer kunde göra resan från att ha varit ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av de mest välmående. Flera av bokens huvudpersoner är i princip bortglömda idag. Men här beskrivs också »rötternas rötter«, det vill säga de mer okända hjältarna, oftast kvinnor, som möjliggjorde för rötternas tillväxt. Genom att läsa om våra andliga föregångare, om deras liv och gärning, vilka Gud en gång använde för att bygga sin kyrka i Sverige, kan vi också ana konturerna av de personer som han kommer att använda i framtiden. 

Budskapet i »Kraftfulla rötter som ger hopp« är vare sig att få fram att det var bättre eller sämre förr. I stället vill den visa att genom att några personer var lydiga Guds kallelse förändrades livet till det bättre i vårt land. 

– I en pressad tid, som på många sätt påminner om vår, fick svenskar i tiotusental möta den villkorslösa nåden i Kristus, bli omvända och uppleva en livsförvandling. Om Gud kunde göra detta för tvåhundra år sen, varför skulle han inte kunna göra det igen? 

Boken vill förmedla hopp för framtiden och inspirera kristna att frimodigt be för sin hembygd och sitt land. Efter att ha i förväg ha läst bokmanuset säger Jalle Ahlström, pastor och legitimerad psykoterapeut, om boken: »Den är driven av att människan i vår tid ska få göra Mötet som väntar när vi har förtagit oss på att vara goda och vågar släppa taget. Att läsa boken och samtidigt lyssna till folksjälens rop föder längtan till att bli bärare av den kärlek som fördriver rädslan«. 

Per-Eive tror och hoppas att boken (åtminstone delar av den) kan passa för vilken reflekterande person som helst. 

– När jag har berättat om boken för några av mina grannar, har de direkt sagt att de vill köpa den. Men guds-troende svenskar i Sverige och speciellt andliga ledare är nog huvudmålgruppen.