Se Be Ge sår nya frön

Årets program vill uppmuntra till att se på frukten av missionsarbetet och plantera nya frön inför framtiden.

Se Be Ge-sändningen går av stapeln 30 september, och bjuder på flera nedslag från olika delar av världen. Förhoppningen är att de som tittar ska känna sig inspirerade av vittnesbörden från EFS internationella missionsarbete.

– Se Be Ge ger oss en möjlighet att komma samman och se vad Gud har gjort inom och genom EFS under året. Programmet är som en beröringspunkt för EFS internationella mission och vi bjuds in till att lyssna på alla dessa fantastiska vittnesbörd, säger Dan Woodrow, insamlingsansvarig på EFS.

Temat för i år är »Gud ger växten«, och inspirationen är hämtad från 1 Korinthierbrevet 3:6–9. Förhoppningen är att temat får peka på allt det Gud gör genom EFS missionsarbete.

– Vi bygger vidare på 167 år av arbete för Guds rike. Än i dag kan vi se så mycket frukt av det arbete som de första missionärerna lade grunden för. Vi hoppas att programmet ska inspirera till att planera nya frön för framtiden, säger Dan.

Årets program bjuder på flera nedslag från olika delar av världen. EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson leder programmet från Mar Mattai-klostret i Irak. 

– EFS har under decennier fått stå i trofast missionsarbete tillsammans med våra systerkyrkor och vi har fått skörda frukterna av gångna tiders missionärsgärningar, säger Erik.

Han påminner om att EFS har fått möjligheten att vara med och bidra in i nya projekt och verksamheter, där behoven är stora. 

– Gud kallar oss just nu in i nya uppgifter. Gud är inte beroende av EFS, men vi tror att han vill använda oss, och därför väljer vi att stå till hans förfogande med de gåvor och resurser vi har. 

Det första nedslaget i årets program är i Irak där vi får följa med hjälporganisationen Capni, som med sin mobila klinik ger sjukvård till utsatta människor på flykt. Capni är en organisation på kristen grund och har varit EFS samarbetspartner i området under en längre tid. Utöver humanitärt bistånd arbetar Capni med mer långsiktigt arbete som stödjande verksamhet för barn, mobila kliniker, yrkesutbildningar och påverkansarbete för att främja minoriteters rättigheter.

Programmet byter sedan världsdel och gör ett nedslag i Tanzania. Där får vi stifta bekantskap med Bartholomew Paul Mayinga, fosterson till EFS-missionären Ulf Ekängen. Bartholomew arbetar bland massajer för att stärka kvinnors och barns rättigheter. Det ges också en inblick i TEE, en teologisk distansutbildning, som gett tusentals människor grundläggande teologisk utbildning. Läs gärna mer om TEE och hur det arbetet påverkat människor i detta nummer av Budbäraren.

Slutligen tar vi oss norrut i Afrika och landar i Somaliland där temat med nya frön blir bokstavligt genom ett planteringsprojekt som drivs av EFS samarbetspartner, Warsan Relief Organization (Warsan). Organisationen arbetar med humanitärt arbete och utvecklingsarbete för att komma med hjälp, ljus och hopp till de allra mest utsatta i Somaliland. Vi får följa med till ett projekt med att bygga växthus där tomat- och grönsaksodlingar hjälper människor som flytt undan torka och svält.

– Vi hoppas att de här vittnesbörden ska uppmuntra människor att fortsätta ge. Den missionshistoria vi har är tack vare människor som har gett – av sin tid, av sina pengar och med ett glatt hjärta, säger Dan.