Se Be Ge lyfter blicken mot Jesus

Årets Se Be Ge vill uppmuntra till att fortsätta så in i EFS mission för att fler människor och samhällen ska få möjlighet att bli förvandlade av Jesus.

I Markus 16:15 säger Jesus »Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen«. I en tid när världens utmaningar tycks nästan oöverstigliga vill årets Se Be Ge fokusera på kärnan i EFS vision: det är Jesus som förvandlar och ger hopp.

– En missionsrörelses stora uppdrag är att lyfta blicken mot Jesus och tro att han genomgripande kan förvandla människor. Ibland är det lättare att samla in pengar till katastrofer, men grundläggande i det vi jobbar med hela tiden är att räcka evangeliet, säger EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem.

–Det är svårt att sätta en prislapp på människors tro på Jesus. Samtidigt behöver vi ekonomiska resurser för att evangeliet ska nå ut, tillägger EFS missions-sekreterare Erik Johansson.

Erik betonar vikten av att uppmärksamma det långsiktiga och bestående arbetet i EFS verksamhet. Han nämner satsningarna i Iringa, Tanzania, som även kommer att lyftas i programmet, som exempel.

– Vi kommer att försöka skildra frukten av EFS mångåriga missionsarbete. När de första missionärerna kom till Tanzania för cirka 80 år sedan fanns inga kristna där. Idag har det planterats 17 församlingar i Iringa. Det var en långsam process som ändå har skapat ringar på vattnet och visat på total samhällsförändring. Församlingstillväxt och väckelse till exempel, men även sjukhus och skolor som är en del av kyrkans verksamhet i Tanzania. Vi vill visa på att din gåva till EFS bidrar till långsiktig människoförvandling, säger Erik. 

Förutom det internationella perspektivet kommer programmet även att lyfta de förändringar som EFS har bidragit med i Sverige under pandemitiden.

– Vi behöver hopp i en tid som denna. Vi kan ha hur många idéer på förvandling som helst, men när vi släpper in Jesus kommer vi in i en ny dimension av förvandling. Gud gör mycket som vi mänskligt inte kan förändra. Det är också vårt driv i årets insamling, säger Kerstin och Erik fortsätter: 

– Hur mycket är ett liv värt? I nödsituationer behövs mat och andra förnödenheter och det är viktigt att vi möter de behoven. Men vi får inte glömma att evigheten är det allra dyrbaraste som Jesus erbjuder människor.

Ett av årets mål med Se Be Ge är att öka antalet månadsgivare som regelbundet stödjer EFS mission. Programmet avslutas med en bön- och lovsångssession ledd av missionsföreståndaren Kerstin Oderhem och EFS musikkonsulent Elin Redin.