Samtal om fördjupat samarbete mellan EFS och United

Pingstförsamlingen United i Malmö har gjort en teologisk resa. Reformationen och Rosenius har med åren blivit allt tydligare. Nu närmar de sig EFS.

I början av oktober beslutade pingstförsamlingen Öresundskyrkan United i Malmö att inleda samtal med EFS och Pingst FFS för att undersöka möjligheterna att bli dubbelanslutna till Pingst FFS och EFS. Bland annat innebär det att församlingen avser att, när processen är klar, fatta beslut om att bilda en EFS-förening. Magnus Persson som är huvudpastor konstaterar att detta är en logisk konsekvens av de senaste årens utveckling i församlingen:

– United har sedan flera år upptäckt skatterna i det lutherska och rosenianska arvet och vi är på en resa mot ett kyrkans reformatoriska centrum. Det handlar egentligen bara om att bli mer av vad vi i praktiken redan är. Som en konsekvens söker vi ett närmare samarbete med EFS som redan har en tradition av samarbetskyrkor, både med Svenska kyrkan och frikyrkor. Vi vill inte förskingra vårt pentekostala arv och vår avsikt är inte att lämna pingstgemenskapen utan i stället att bredda församlingen, då inte minst de diakonala och missionala möjligheter som kan öppnas lokalt genom ett samarbete med EFS.

Det är en unik process som inleds främst utifrån en teologisk samsyn men som förhoppningsvis leder in ett fördjupat ekumeniskt samarbete. EFS distriktsföreståndare i Sydsverige, Jonas Hallabro, är positiv till samtalen:

– Vi har följt den teologiska upptäcktsresa som församlingen United har gjort och gläds över fördjupade samtal och relationer. Att närma sig ett samarbete är en naturlig följd, genom det kan vi låta styrkan i våra respektive väckelsearv berika helheten, säger han.

På det lokala planen finns redan i nuläget goda relationer.

– Under mitt första år i Betaniakyrkan i Malmö började jag lära känna församlingsledningen i United och vi finner varandra i en allt djupare teologisk samsyn. Dessutom delar vi ivern att som kyrka få förmedla ett tydligt evangelium om Jesus Kristus till Malmö. Jag personligen och styrelsen för Betaniakyrkan följer med stor glädje och spänning denna intressanta utveckling, säger Jonas Nordén, präst i EFS Betania.