Samman­komst – om gemenskap i en trasig värld

Ett drygt trettiotal samlades när kommuniteten Senapskornet på EFS Sundet i Luleå bjöd in till en helg på temat »att leva tillsammans i en trasig värld«.

Sammankomst, som helgen kallas, anordnas årligen av nätverket för kristna kommuniteter och andra vardagsgemenskaper. Genom Sammankomst vill nätverket främja kommunitetsliv som ett sätt att vittna om Jesus och ett sätt att ta del av Guds försoning för hela skapelsen.

I Luleå samlades 25–45 personer vid de olika samlingar som alla berörde frågan hur vi i våra respektive gemenskaper kan hitta sätt att leva som är mer likt Guds rike. Medverkande från EFS var bland annat Elin Sharew, Tobias Hadin och Mirjam Eriksson. Josh och Elisabeth Armfield, medlemmar i kommuniteten Senapskornet, var värdar för årets Sammankomst och hade goda förhoppningar för helgen.

– Sammankomst är en mötesplats för oss som bor i kommuniteter i olika delar av landet, en möjlighet att dela tankar och erfarenheter. Kyrkan behöver kommuniteter för att utmanas i att skapa ett sammanhang för att träna på att leva i lärjungaskap, säger Josh.

– Förhoppningen är att det ska vara en helg för inspiration och utmaning. Vi önskar också ge dem som inte lever i kommunitet en chans att lära sig om olika uttryckssätt i tron genom just kommunitets- och husförsamlingsliv eller andra vardagsgemenskaper, säger Elisabeth.

– Det är fint att få dela varandras erfarenheter. Församlingen handlar om gemenskap, vi är delar av en kropp – delar som strävar efter att bli ett, säger Ulrica Vedin, Luleå, medlem i ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby.