Så mycket bättre med Rosenius

Opublicerade predikoutkast från Carl Olof Rosenius ges nu ut i original, tillsammans med nyskrivna predikningar av kända förkunnare i boken Guds barns trygghet.

Carl Olof Rosenius är 1800-talets viktigaste svenska lekmannapredikant och är teologiskt den person som tillsammans med Luther påverkat EFS mest.

– Så här enkelt är det: det finns ingen predikant från 1800-talets väckelsetid som har spelat så stor roll som Rosenius, och vars böcker fortfarande ges ut, läses och älskas, berättar LarsOlov Eriksson, EFS styrelseordförande. 

Tillsammans med Torbjörn Larspers och Tomas Nygren har LarsOlov utgjort redaktion för boken, och de har valt ut ett antal samtida predikanter som fått läsa Rosenius utkast och sedan formulerat egna predikningar i hans anda. Bland dem som medverkat finns präster, pastorer, lärare, biskopar och journalister. De utkast som nu ges ut skrevs av Rosenius under hans sista levnadsår och kom fram i samband med att EFS arkiv flyttades från Stockholm till Uppsala. Utkasten kommer tillsammans med de nyskrivna predikningarna att ges ut i fyra volymer. 

– Jag tycker att våra nutida förkunnare har fångat Rosenius budskap och anda väldigt bra, och jag har haft stor glädje av att läsa deras predikningar. I den första volymen som utkommer nu före jul har bland andra Peter Halldorf, Runar Eldebo, Elisabeth Sandlund och Esbjörn Hagberg skrivit, säger LarsOlov.

Rosenius var en flitig förkunnare och predikade ofta. Han var innerlig och bibelförankrad, tydlig och systematisk och hade en själavårdande aspekt i allt det han sade och skrev. Men han tampades också med inre oro och ångest, och mådde i perioder dåligt. En genomgående röd tråd i hans predikningar handlade nog just därför om tryggheten i att få vara Guds barn, vilket bidragit till boktiteln. 

– Han visste helt enkelt vad det innebar att vara människa. Han talar till mina tankar, våndor och funderingar på ett fascinerande sätt, säger LarsOlov, som önskar att den yngre generationer ska ta till sig Rosenius budskap och att Guds barns trygghet ska hjälpa till med det. 

– Jag slås gång på gång av Rosenius avsky för ytlighet. Han tog livet på största allvar utan att vara dyster. Det är något jag tror att unga behöver höra i dag.