Rosenius släktträd och predikoutkast

En särskild skatt i EFS arkiv är dessa vackert tecknade predikoutkast från kyrkoåret 1866–1867, året innan Carl Olof Rosenius avled. Under detta år predikade han i Betlehemskyrkan utifrån den nya kyrkohandbokens texter. Utkasten är stolpar med psalmförslag för 48 söndagar det kyrkoåret.

Ytterligare glimtar från Rosenius liv hittar du på www.efsarkiv.nu och sökord: »Rosenius«. Senaste tillskottet är anteckningar kring Rosenius släktträd som börjar på 1600-talet. Carl Olof och Agatha fick sex barn varav två dog unga. Bara en av sönerna Carl David fick sedan barn, sex barn i det första äktenskapet och tre i nästa. Materialet i arkivets släktträd är ofullständigt men möjligheten finns för den som känner sig manad att komplettera det genom släktforskning.
Arkivet fylls på fortlöpande och redan nu finns fakta om Rosenius livshistoria, fotografier, hans egna texter, friarbrevet till Agatha och ett antal andra brevkonversationer att ladda ner.