Recension: Mamma kyrkan berättar och Dag för dag

Carl-Erik Sahlberg är en av pionjärerna i att berätta om kyrkans rika historia.

Den kristna trons och kyrkans historia är satt på undantag i Sverige idag. Det gäller både präst-och lärarutbildningar och gymnasieskolan. Det faller mer och mer på kyrkan själv att ta ansvar för sin historia. Här är Carl-Erik Sahlberg, docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och tidigare direktor för S:ta Clara kyrka, en av pionjärerna. 

Under flera decennier har han publicerat kyrko- och missionshistoria för den intresserade allmänheten. De nu utgivna Mamma kyrkan berättar (tredje upplagan) och Dag för dag – kyrkohistoriskt kalendarium, båda utgivna på Semnos förlag, är ytterligare läsvärda bidrag till denna viktiga folkbildningsinsats.

Carl-Erik Sahlberg har inte levt ett stilla liv efter pensionering från S:ta Clara kyrka år 2016. Tillsammans med sin hustru Overa leder han ett omfattande arbete med barnhem för barn som förlorat sina föräldrar genom HIV i Tanzania. Men han är också starkt engagerad för Svenska kyrkans situation idag, bland annat genom bönenätverket Vägen och genom sin strävan att bidra till den kyrkohistoriska folkbildningen i vårt land. Det behövs eftersom det saknas tydliga krav på kyrkohistoriska kunskaper för antagning till Svenska kyrkans pastoralinstitut. I dagens svenska gymnasieskola hamnar kyrkans historia mellan stolarna. Det passas varken in i religionskunskapsämnet eller i historieämnet. Resultatet är en uppväxande generation med allmänt ytliga och grunda kunskaper om kyrkans och den kristna trons historia, såväl i Sverige som i världen. Här gör Sahlberg en värdefull gärning genom sina populärhistoriska böcker. 

I Mamma kyrkan berättar ges kyrkans historia genom centrala kristna personligheters liv och budskap. Boken innehåller ett kapitel för varje århundrade, vilket innebär tjugo sammanlagt. Tanken är att för varje århundrade låta en kristen som på ett tydligt sätt i sin person och gärning representerat något centralt i detta århundrade vägleda läsaren genom sitt sekel. Det börjar med Paulus för första århundradet och slutar med Johannes Paulus II, som representerar 1900-talet. Vi träffar också på Ansgar (800-talet), Bernhard av Clairvaux (1100-talet), Franciskus av Assisi (1200-talet) och naturligtvis Martin Luther (1500-talet). Att koppla samman person, kronologi och ett större sammanhangs historia är väl beprövad pedagogik som fungerar särskilt väl när det gäller kyrkans historia.

Dag för dag använder en lite mer ovanlig ansats för att levandegöra kyrkans historia. Sahlberg berättar i förordet om bakgrunden. Under 1980-talet undervisade han kyrko- och missionshistoria vid Makumira Lutheran Theological College i norra Tanzania. I förberedelsearbetet upptäckte han till sin egen förvåning att hela årets dagar faktiskt kunde täckas av viktiga händelser i kyrkans historia. Efterhand har ett fullt kalendarium vuxit fram med en kyrkohistorisk händelse, ibland dramatisk och ibland komisk, för varje dag att minnas och påminnas om. Boken kan fungera som ett komplement till den vanliga andaktsboken, med ett kort stycke berättande text och en eller ett par rader med fakta. Carl-Eric Sahlberg har vävt samman både händelser från kyrkans historia i Sverige, i Afrika och andra länder.

Tillsammans bildar de båda böckerna ett kraftpaket av uppmuntran, utmaning och eftertanke från den kristna historien. Må de bli lästa och läsarna inspirerade att ta evangeliet vidare och bygga kyrkan i vårt eget århundrade.