Recension: Fri att tjäna

Magnus Malms bok om ledarskap ger både fakta och praktisk handledning.

Fri att tjäna: ledarskap i Jesu efterföljd
Magnus Malm (Artos & Norma, 2018)

Det är alltid lika spännande att ta sig an en ny bok av Magnus Malm. Visserligen är det mycket som känns igen, men det finns också alltid något nytt. Detta gäller i hög grad Malms senaste: Fri att tjäna: ledarskap i Jesu efterföljd.

På flera sätt är denna bok en summering. Den inleds med en hänvisning till Malms första bok om kristet ledarskap Vägvisare, utgiven på EFS-förlaget 1990. Och under resans gång hänvisar författaren åtskilliga gånger till sina tidigare böcker. Budskapet är också lätt att känna igen. Kallelsen kommer först, sändningen kommer sedan. Kallelsen är till Jesus, inte till arbete.

Också annat är bekant för den som läst andra böcker av Magnus Malm. Det gäller till exempel hans hänvisningar till andliga ledare i historien, inte minst Ignatius av Loyola. Det gäller kombinationen av djup fromhet och medveten samhälls- och kyrkokritik; det finns alltid ett profetiskt drag i Malms texter, ett genomskådande drag, som utsätter varje läsare för nyttig självprövning och reflektion. Och så visdomsorden, sentenserna som stillsamt lyser till vid läsningen.

Ibland är Malms textrader nästan som meditationsord att stanna upp inför. Redan i det första kapitlet finns en sådan rad som jag i min läsning markerat: »Sanningen är vår enda möjliga kontaktyta med Gud.« Eller hans definition av ödmjukhet: »Den resoluta vägran att sätta sig på Guds plats.« Eller om bönen som ett sätt »att tala vuxet med Gud om hur det känns och vad jag tänker«, detta i motsats till »den förutsägbara bönekvarnen«.

Fri att tjäna är på en och samma gång en faktafylld bok om ledarskap och en praktisk handledning. Många års erfarenhet av själavård, retreatledarskap, föredragshållande och andlig läsning lyser igenom. Detta är inte teorier tagna ur luften eller floskler hämtade från ledarskapskursernas populära utbud. Det är bibelförankrad undervisning. Det är andlig vägledning. Och som sådan bär den det märke som all god andlig vägledning bör ha. Den är baserad på erfarenhet, bekant med de andliga lärarnas vishet, medveten om djävulens listiga angrepp och full av nåd och barmhärtighet.