Recension: Carl Olof Rosenius betydelse

Carl Olof Rosenius betydelse – regionalt, nationellt och internationellt
Daniel Lindmark (red.) (Luleå stifthistoriska sällskap, 2018)

Luleå stifthistoriska sällskap har gett ut boken med anledning av 150-årsjubiliumet av Rosenius död. Boken är skriven av flera skribenter med gedigna kunskaper om Rosenius och en mångfacetterad bild av hans liv målas upp.

Den första delen fokuserar på hur läsningen av Rosenius böcker sett ut i Västerbotten, där de fått stor betydelse framförallt vid husandakter. Det är inte bara en skildring av hur Rosenius böcker lästs utan också en intressant svensk historia om läsvanorna i området. Nästa del fokuserar på Rosenius tid som stadsmissionär i Stockholm medan han var anställd av en amerikansk missionärsorganisation. En stor del av inblicken är baserad på hans egna brev som han skrev till understödjare i Amerika. Boken innehåller också fem tidigare opublicerade brev till vännen August Söderlund. Den sista delen handlar om den stora Amerikaemigrationen under 1920-talet och om hur Rosenius fick inflytande långt utanför Sveriges gränser.

Jag uppskattar hur Rosenius beundransvärda livsverk sätts i en historisk svensk kontext, för min kunskap om roseniansk samtidshistoria ökade genom att läsa boken. Biografin över Rosenius liv är gediget skriven och genomarbetad, full av källreferenser som ger den en akademisk och trovärdig känsla. Boken passar bra för den som på djupet vill lära känna Rosenius och hans livsgärning i en historisk kontext.