Recension: Bibelsmedja

Läsaren välkomnas in i en bibelsmedja med mängder av redskap som är uppdelade i en faktalåda och en metodlåda. Av faktalådans trettiotal välskrivna artiklar med olika författare så har några texter etsats sig fast och berört på ett speciellt sätt. 

Marit Norén, präst och workshopledare med inriktning på Bibeln och genus, medverkar med fyra kapitel. I en av texterna kommer Norén in på just frågan om genusperspektiv. De bibliska gestalterna är oftare män än kvinnor. Kvinnor nämns inte alltid med namn och de är ofta bifigurer. Kvinnor kopplas också ihop med sexuella tabun vilket aldrig sker med män. Avslutningsvis i kapitlet skriver Marit Norén om våld och förtryck mot kvinnor i Bibeln. Hur skall bibelläsaren närma sig och tolka dessa komplexa texter? Norén skriver att Bibeln handlar om människor och att allt måste läsas i ljuset av korset där Jesus lider och dör.

Sebastian Selvén, teologie doktor och medlem av Judiska församlingen i Stockholm, tillför betydelsefull kunskap om Jesus från Nasaret. »Det dubbla kärleksbudet«, »Vår Fader« och »Gyllene regeln« som är grundbultar i evangelierna fanns också hos andra samtida rabbiner. Enligt Selvén finns stora delar av Jesu undervisning även att finna i andra judiska källor. Författaren understryker att Jesus var en ganska typisk rabbin för sin tid. Ibland var Jesus »liberal« och ibland var han extremt konservativ. 

Selvén är bosatt i Leksandsbyn Ullvi och i denna by har flest dalmålare bott. Målarna bidrog med att flytta Bibelns värld till sin egen tid och en liknande ambition har Bibelsmedja. På tal om dalmåleriet och Bibelsmedja så har Fredrik Norén i Västerås hållit i penseln vad gäller illustrationerna. Norén har verkligen lyckats med att inspireras av dalmålarnas kurbitsar och skapat något högst personligt.

Metodlådan är i första hand tänkt för den som är intresserad av att leda en bibelsmedja. Nicklas From, stiftspedagog, och Anneli Rosén, symbolpedagog, lyfter fram leken som ett förhållningssätt att närma sig bibelordet. Att bönens betydelse understryks inför och efter en bibelsmedja uppskattas. 

I metodlådan finns en bank med mängder av goda förslag på metoder. Den första grundmetoden är enkel och handlar om »Jesus mellan raderna«. Övningen kan ge nya perspektiv vid sammanträden, personalmöten och ekumeniska samlingar. Finns det en Bibelsmedja mellan judar och kristna i vårt land? 

Bibelsmedja är lämplig att användas inom alla församlingar oavsett samfund. Undervisning och lärande är prioriterade områden inom hela Svenska kyrkan. Här och nu kan denna bok vara med och göra skillnad.