Präst eller prästvigd för EFS

Replik på insändarsvaret Präst, vigd för tjänst i EFS i Budbäraren #2 2019.

EFS ordförande Stefan Svensson och missionsföreståndare Kerstin Oderhem kommenterade vår oro i förra numret av Budbäraren. Svaret var en aning oväntat. Vi är inte främmande för att det finns »väl fungerande samarbetsråd«. Vi har nämligen vårt engagemang i ett sådant. Vi har nyligen varit med och förnyat samarbetsavtalet i Västerås.

Varken vi eller den kyrkliga organisationen blundar för att det är svårt att få sökande till samarbetskyrkorna i dag, och vi uppfattar nog att vår frågeställning varit välkommen hos dem vi talat med. Är svaret ett försök att lugna oss, att ge intrycket att problemet är under behandling?

Svensson och Oderhem menar att »EFS anser att för de som skall tjänstgöra i EFS behövs den fördjupade praktiska teologin som bland annat handlar om församlingsutveckling och ledarskap.«

Den formuleringen behöver problematiseras. Förtydliga gärna detta, då det annars kan skapa missförstånd.

Vad behöver präster som ska tjäna i den inomkyrkliga rörelsen EFS som inte behövs i de flesta kyrkor i Svenska kyrkan?

Vår kyrka behöver i alla sina kyrkor präster som gläds åt att arbeta i ett sammanhang där lekmännen är med och bär ansvar, det gäller inte bara där det finns ett samarbete med EFS.

Vi ser fortfarande fram emot en replik även från Svenska kyrkan på den text vi först skrev, som vi fortfarande står bakom.

Men svaret från EFS ordförande och missionsföreståndaren, »Vi pratar med varandra«, kom lite snabbt och till synes oreflekterat. Vad är det ni samtalar om? Det kanske inte är de här frågorna då det faktiskt ser ut som det gör?

Och om det nu saknas utsikt för att hitta en väg framåt, menar vi att EFS borde se över prästutbildningen på Johannelund, så att den som väljer EFS prästutbildning i framtiden ska vara redo att behörighetsförklaras för komministratur i Svenska kyrkan.

Begreppet »Prästvigd för tjänst i EFS« skulle alltså därmed inte längre fylla något behov och problemet är löst.

Bengt Burström, ordförande i EFS Västerås

Bengt Gustavsson, ordförande i Samarbetsrådet Västerås

Svar direkt:

Vi ville i vårt svar till er ge några aspekter på det som är en stor fråga. Ni undrar över vår formulering angående församlingsutveckling och ledarskap. Vi försöker förtydliga: Den som arbetar som komminister i Svenska kyrkan kommer i de flesta fall in i ett arbetslag med både kyrkoherde, arbetsledare, diakon och pedagog. I EFS är prästen kanske den enda anställda och behöver rustas för att kunna utveckla och leda. Vi säger därmed inte att detta inte behövs i Svenska kyrkan, utan vi gav det som ett svar utifrån vad vi ser att prästerna i EFS behöver och därmed vad de behöver utbildas för.

Dessutom, påtagligt många av de som studerar till präst för tjänst i EFS väljer självmant att läsa vad som fordras för tjänst i Svenska kyrkan, så problemet är mindre än vad Gustavsson och Burström gör det till.

I samarbetsrådet ser vi att frågan om utbildning är viktig och vi har lyft den. Dock har vi ännu inte hunnit så långt i de samtalen. Det är också en fråga som berör flera olika parter och vi behöver föra förtroendefulla samtal. Med anledning av att samarbetsavtalet nu fyller 30 år finns det goda skäl att fortsätta artikulationsarbetet kring samverkan.

Stefan Svensson och Kerstin Oderhem