Plats för tillväxt

Kerstin Oderhem skriver om folkhögskolornas viktiga plats för att se människor och samhällen förvandlade av Jesus.

Några veckor har gått på det nya året. Att kliva in i ett nytt år är spännande. På ett sätt är inget annorlunda än det var nyss och samtidigt är allt annorlunda. Vid årsskiften och halvårsskiften är tiden då vi oftast byter skola, börjar en ny klass eller ett nytt arbete. Avstampen vid dessa tidpunkter formar oss.

Jag har de senaste månaderna funderat mycket över deltagarna på våra folkhögskolors kurser som kliver in i den där avgörande tiden. Därför vill jag berätta om dessa platser där många människor kommer och gör just avstamp och ändrar riktning, fördjupas och formas.

Mitt eget första möte med folkhögskolan var när jag som 18-åring sökte in till bibellinjen på det som idag heter Åredalens folkhögskola. Kanske blev det ett av de viktigaste åren för mig som ung vuxen. I mötet med andra formades jag och livet tog en ny riktning.

Ibland tar vi platser som vi har runt omkring oss för självklara. Institutioner som funnits länge tänker vi alltid ska finnas kvar. Idag lever folkhögskolorna under tuffa ekonomiska villkor, villkor som behöver bli bättre för att säkra deras fortlevnad. Jag vet att alla möjliga sammanhang ropar på att staten behöver skjuta till pengar, men faktum är att om vi tror på ett samhälle där alla ska få chans till bildning och utbildning, måste det finnas platser som folkhögskolorna – som erbjuder ett brett utbud av kurser för människor i livets alla olika situationer. För den som hamnat i sjukdom och behöver hitta tillbaka till arbetslivet, för den som inte lyckats i den vanliga skolan – av tusen olika skäl, för den som vill komplettera sina betyg, för den som vill fördjupa sig i ämnen som inte bara är akademi, för den som vill bli kantor, fritidsledare, undersköterska, gå yrkesförberedande utbildningar. Eller, så som det var för mig: för den som behöver stanna upp ett år, fördjupa sig och liksom kalibrera kompassen.

Ett samhälle som hittar vägar till livslångt lärande, till att stimulera till utveckling och utbildning leder till ett hälsosammare samhällsklimat.

Att EFS har åtta folkhögskolor knutna till rörelsen förpliktigar på olika sätt. De är vårt gemensamma ansvar och våra största diakonala platser. Det behövs de som vill vara med i skolföreningar, sitta i styrelser och vara med och utveckla verksamheten. Det behövs personal och deltagare på korta och långa kurser, det behövs synliggörande, stöttning, uppskattning och förbön. Vi behöver på olika sätt höja rösten och berätta om folkhögskolans viktiga arbete och om liven som blir förvandlade.

Nu startar en ny termin. Klassrummen fylls med deltagare. För dem är det tid för formande, lärande och växt. Ta med dem i din tanke och din förbön. Varje individ som hittar livsgnistan, riktningen och glädjen är med och förändrar det här landet.