Påvebesöket förmedlade ett hopp som förenar

Tacksägelse, ånger och försoning, samt nya tag för framtiden summerar påvens Sverigebesök som ägde rum i Malmö i slutet av oktober. Påve Franciskus och Lutherska världsförbundets ordförande Munib Younan stod tillsammans som värdar för det firande som började med en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka för femhundra speciellt inbjudna deltagare. Den direktsändes av SVT och länkades till storbildsskärm på Malmö arena där redan tusentals personer samlats till det event som avlöste gudstjänsten. Gudstjänsten i domkyrkan innehöll tre delar: först tacksägelse – för reformationen. Sedan ånger och försoning – för de konflikter som splittrat oss under århundradena. Den tredje delen fokuserade på fem åtaganden, eller ekumeniska imperativ, som man genom att underteckna ett dokument gemensamt förband sig till:

1. Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma, även om det är lättare att se och erfara skillnaderna. Lutheraner och katoliker ska vara öppna för att förändras i mötet med den andre.

2. Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet. Att gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.

3. Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg och oupphörligt sträva mot detta mål.

4. Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.

5. Lutheraner och katoliker bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

Både påven och LVF:s generalsekreterare Martin Junge predikade. Påven bad om ursäkt för sina föregångares misstag och bad sedan:

– O helige Ande, hjälp oss att glädja oss över de gåvor som kyrkan har fått genom reformationen.

På det efterföljande eventet på Malmö arena skänkte den kaldeiske biskopen i Aleppo Antoine Audos hjärtskärande vittnesbörd om situationen i Syrien, ett alldeles speciellt allvar mitt i den ekumeniska glädjefesten. Dagen efter samlades 18 000 personer på Swedbank stadion i Malmö för att fira mässa med påven. Mycket passande var det officiella samlingsnamnet, den så kallade hashtagen i sociala media: #togetherinhope.