Open doors: »Etiopien komplicerat att bedöma«

När Open doors traditionsenligt i början av året presenterade sin lista över de länder där kristna är mest förföljda, hamnade Etiopien på tjugonionde plats – i samma kategori som Saudiarabien och före exempelvis Förenade Arab­emiraten. Detta trots att miljontals kristna i Etiopien varje söndag firar gudstjänst. Förklaringen till placeringarna finns i det poängsystem som Open doors använder för att ranka länderna. Graden av förföljelse bedöms i sex kategorier och i fem av dessa får Etiopien lägre eller liknande poäng som de två arabländerna. Men i kategorin »förekomst av våld« ligger de betydligt högre.

– Etiopien är ett av de mest komplicerade länderna att bedöma. Ja, kyrkor upplever frihet, men till en viss gräns. Dessutom ser det väldigt olika ut i olika delar av landet, säger Peter Paulsson, generalsekreterare på Open doors.

En annan sak som komplicerar bedömningen är att förföljelsen i Etiopien har flera bakomliggande orsaker. Förutom genom islamistisk extremism och en förtryckande regim blir en del kristna även förföljda av den ortodoxa kyrkan, förklarar Peter.

– Vårt forskarlag i Holland tar in siffror internt såväl som externt, från både experter och gräsrötter. Vår mätning håller en godkänd nivå i forskarvärlden. Men Etiopien är ett komplext sammanhang där bilden inte är entydig, säger Peter.