Öjersjökyrkan växer och bygger ut

Under 2000-talet har två nya kyrkor, Furulundskyrkan och Öjersjökyrkan, startats i Partille pastorat. Furulundskyrkan växte ur sina lokaler redan 2007, och nu är det Öjersjökyrkans tur att byggas ut.

– Vi känner stor glädje och tacksamhet över den positiva utvecklingen. De förtroende­valda har sett möjligheterna och vågar satsa, säger kyrkoherde Lars Hjort.

Öjersjökyrkan utgör till­sammans med Furulundskyrkan Sveriges enda samarbetsförsamling, vilket innebär att EFS och Svenska kyrkan samarbetar på församlingsnivå och inte bara kring en enskild kyrka som i fallet med samarbetskyrkor. Rent konkret innebär det till exempel att EFS-föreningen nominerar hälften av medlemmarna till församlingsrådet.

Öjersjökyrkan ligger naturskönt i Öjersjö, en liten ort med kraftig befolkningsökning där kyrkan har blivit en samlingsplats för såväl unga som gamla. Tidigare fungerade lokalerna som sommarhem för EFK-församlingen Saronkyrkan, och Lars Hjort berättar att det ligger mycket längtan och bön bakom den utveckling som nu sker. Han tror att en viktig nyckel till varför allt fler människor kommer till kyrkan är det fruktbara samarbetet mellan Svenska kyrkan och EFS.

– Det ligger i EFS DNA att ta ansvar som lärjungar genom mission och diakoni. Det engagemanget är en styrka i församlingsarbetet, samtidigt som Svenska kyrkan har en stark anknytning till platsen och människorna i området. Vi har ett gemensamt mål att nå människor där de är och att Öjersjökyrkan ska få vara en gemenskap som lever i mission.

Utbyggnaden beräknas vara klar inom två år och man börjar med att bygga ett helt nytt församlingshem för att ge plats åt körer, barnverksamhet, Alphagrupper med mera, och fortsätter sedan med att bygga ut kyrko- och kontorslokalerna.