Ny tid för Johannelund

Högskolan omvandlas till aktiebolag.

Något som varit på tal i 20 år blir nu verklighet när Johannelund omvandlas till aktiebolag. Grundtanken bakom detta är att högskolans styrelse blir mer självständig och får ett tydligare mandat. EFS kommer att stå som ensam aktieägare och fortsätter därmed att tillsätta Johannelunds styrelse. 

– Tanken är inte att Johannelund ska segla iväg från EFS, Johannelund är fortfarande en viktig verksamhet för EFS, säger EFS ordförande LarsOlov Eriksson. 

Rektor James Starr konstaterar att Johannelund  fortfarande är EFS utbildningscentrum och vill precis som tidigare, med gedigna utbildningar, rusta studenterna för tjänst. 

Glädjande är också att söktrycket till Johannelund nått rekordnivåer de senaste åren. 

– Johannelund har en bred kontaktyta i svensk kristenhet och uppfattas av många fler än bara EFS:are som en attraktiv utbildning, vilket såklart är glädjande, säger James Starr.