Ny ordförande i SKR

Sveriges kristna råd har valt Pingsts föreståndare Daniel Alm till ny ordförande.

Ordförandeskapet varar ett år och alternerar mellan representanterna från de fyra kyrkofamiljerna i SKR:s presidium.

– Ekumenik när den fungerar som bäst visar att vi kan mötas även om vi har olika teologiska uppfattningar, säger Daniel Alm och fortsätter:

– Andens enhet är mycket mer än en åsiktsgemenskap och i ekumeniken kan en del av detta förverkligas. Jag tror också att enhet mellan kristna innebär ett stöd till vårt uppdrag att förmedla evangeliet till folket.

Vidare hoppas Alm som ordförande kunna tillföra ett positivt anslag för den kristna gemenskapen i Sverige till att bli mer och mer uppdragsorienterad. 

– Coronatiden visar på stora behov och stora möjligheter och här behöver kyrkan finnas med. Med respekt både för min egen tillhörighet och i respekt för andra traditioner vill jag också bidra till att ekumenik inte behöver betyda utslätande av den egna identiteten, utan att vi i stället stärker varandra i att vara de vi är.

Antal medlemskyrkor är oförändrat sedan förra årsmötet. Inom Sveriges kristna råd finns 26 medlemskyrkor och tre observatörer med totalt drygt sex miljoner medlemmar.