Ny bibelskola i Malmö

Till hösten startar en alldeles ny bibelskola i Malmö – Bibelskola Øresund. Initiativet kommer från EFS Sydsverige, Glimåkra folkhögskola och nätverket Re:formera.

EFS-föreningarna Betaniakyrkan och United ser genom detta stora möjligheter till förverkligande av deras visioner: att se unga människor rotade i evangelium och rustade för ett liv i Kristi efterföljelse och mission. Att genom bibelförankrad undervisning stärka männi-skors tro och medvetandegöra dem om Guds kallelse och gåvor.

Bibelskolan är förlagd till Betaniakyrkan och är en ettårig utbildning med både teoretisk undervisning och praktisk tillämpning av den kristna tron.

– Det här blir ett år med möjlighet till växt då du får sträcka dig mot Gud, studera hans ord och låta dig formas i ditt lärjungaskap till att bli mer och mer lik Jesus, genom att lära dig att tjäna såväl Gud som andra människor i den lokala församlingen, säger kursföreståndaren Jonas Nordén.

– Det finns ett stort behov i dag att som församling få finnas med och forma nästa generations kristna. Vi tror att det görs bäst mitt i livet, mitt i staden, mitt i församlingen.

 

Ansökan senast 1 juni till: jonas.norden@betaniakyrkan.com

Mer information på Glimåkra folkhögskolas hemsida.