Nu söker vi, formas och ser Guds rike växa i Västsverige

Nästa år går vi i EFS Västsverige från att vara ett distrikt till att bli en region. Det som gör det till något roligt är inte organisationsformen i sig utan att vi som rörelse får jobba med mission på ett tydligare sätt. Det visar sig i tre huvudmeningar som vi lyft fram i arbetet för Region Västsverige:

  • Att söka Jesus tillsammans
  • Att forma lärjungar
  • Att se Guds rike växa

Dessa meningar ger oss styrfart och ett avstamp mot framtiden. Vi vill som Region Västsverige först och främst söka Jesus. Det är inget vi enbart gör för oss själva utan tillsammans som rörelse. Vi vill att EFS i Västsverige ska förknippas med Jesus i centrum, tillsammans i den mångfald vi redan har i vår region – en mångfald i uttryck men också i ålder.

Att forma lärjungar handlar om att våra samlingar och möten ska ge tillväxt i människors lärjungaskap och vardagstro. Vi vill förmedla en tro som får bära genom hela livet, hela tiden.

Effekten av allt det här är att vi får vara med och se Guds rike växa i Västsverige. Det handlar om att göra det EFS alltid velat, nämligen att se Kristi rike växa på gamla håll men även på nya.

Tillsammans får vi den 30:e mars samlas vid vår årshögtid »Nära 2019«. Vår bön är att »Nära 2019« får vara en plats där vi får möta Jesus, formas av honom och se Guds rike tillsammans.