När införde EFS det könsneutrala äktenskapet?

Förra missionsföreståndarna Birger Olsson och Bertil Johansson anklagar nu i varsitt öppna brev EFS´ styrelse, apropå dess utsända dokument om samlevnad och sexualitet, för att gå utöver sitt mandat genom att inte ställa sig helt könsneutral i äktenskapsfrågan.

Nå, om nu styrelsens anvisningar inte är demokratiskt förankrade: när bestämde då den evangelisk-lutherska rörelsen EFS att den skulle acceptera den könsneutrala synen på äktenskapsförbundet? I varje fall skedde det inte på Birgers och Bertils tid. 

Men när de statsbärande partierna 2009 införde könsneutrala äktenskap i både stat och kyrka, så införde C, S och M tydligen, enligt Birger och Bertil, dessa även i EFS. (Om än med väjningsrätt för prästerna).

Och märkligt nog tycks även styrelsen mena det, när den skriver att även EFS-präster trots allt måste få viga samman två personer av samma kön.

Är det sant – men jag synar – måste EFS förstås säga upp avtalet med Svenska kyrkan eller i nödfall lämna den. För att inte bli lika politiskt styrd. Och för att behålla våra systerkyrkors öron i det viktiga arbetet mot verklig homofobi.

Andreas Holmberg, pappa i Iggesund