När åsikts­korridoren blir klaustrofobisk

Begreppet åsiktskorridor myntades så sent som 2013 men fenomenet är mycket äldre, antagligen lika gammalt som det organiserade samhället. I dagens Sverige har konsensus-kulturen gjort att det fenomen vi kallar »åsiktskorridoren« blivit skrämmande klaustrofobiskt.

Detta märks i debatten, eller avsaknaden av debatt, i en mängd aktuella frågor. 

Jesus, när han vandrade ibland oss, konfronterades ofta med den samtida judiska konsensuskulturen. Tydligast blir kanske likheterna – som fenomen, inte i sak – med vår tids »åsiktskorridor« när det kommer till den på Jesu tid allmänna synen på sabbatsbudet. En liten religiös och kulturell elit hade med framgång gjort sina mycket snäva och ibland rent absurda uttolkningar av budet till folkligt allmängods. Åsikter till synes så självklara att de inte gick att ifrågasätta. Men Jesus är briljant i sin saklighet när han demonterar elitens tankebyggnader:

Mose har gett er omskärelsen – fast den inte kommer bara från Mose utan från fäderna – och ni omskär även på en sabbat. Om en människa blir omskuren på sabbaten för att Moses lag inte skall brytas, varför blir ni då uppretade på mig för att jag har gjort en människa helt och hållet frisk på sabbaten? Döm inte efter skenet, utan döm rättvist. Johannes 7:22–24.

När Jesus drar resonemanget till sin spets och utmanar sina lyssnare så är deras reaktion belysande:

… Har inte Mose gett er lagen? Och ändå gör ingen av er vad lagen säger. Varför vill ni döda mig? Folket svarade: Du är besatt. Vem vill döda dig? Johannes 7:19–20.

Att förneka det uppenbara och sina egna intentioner samt att ifrågasätta opponentens mentala hälsa är härskartekniker som vi bara alltför väl känner igen från korridorens självutnämnda väktare än i dag. 

Men jag tror att vi i kyrkan är kallade att våga lyfta och härbärgera just de svåra frågorna. Att inte låta oss skrämmas av ett uppskruvat tonläge utan att med Kristi kärlek för ögonen och med ordet som vägledning våga bearbeta det som skaver. Att i en kultur där ropet efter tolerans har blivit till intolerans våga visa på de destruktiva följderna av en allt mer avsmalnande åsiktskorridor. 

Vi måste värna det goda samtalet – det får inte tystna.

Till Kristi ära!