Missionsuppdraget är kyrkans livsluft

Mission bör vara kyrkans »operativ­system«, alltså det som hela kyrkan drivs av, menar Peter Stenman.

EFS startades för att nå Sverige med evangeliet. Det är vår historia och vår framtid. Kristi kyrka har både sin uppkomst och sitt syfte i att leva ut Guds mission. Gud hade sin mission på gång i vår värld redan innan han formade sin kyrka, missionen går som en tydlig röd tråd genom hela Bibeln och vi ser den även i Guds självutgivande kärlek. Vår treenige Gud sänder både sig själv för missionen och sänder ut sin kyrka som en del i den. Med andra ord: Kyrkan har inte ett missionsuppdrag – det är missionen som har fått en kyrka. Därför bör vi ha missionen i centrum.

Efter påskens uppståndelse sänder Jesus sina lärjungar med orden »Som Fadern sänt mig sänder jag er« (Joh 20:21). Vi får alltså del av samma sändning och mission som Jesus. Från Matteusevangeliets missionsbefallning (Matt 28:18–20) ser vi att denna kallelse är att »göra lärjungar«. Det är inte lika tydligt i våra svenska översättningar men det som är huvudverbet i hela befallningen är just det, att göra lärjungar. Vi som kyrka är Jesu lärjungar och kallade att gå ut för att göra fler lärjungar. Då har Jesus lovat att alltid vara med oss och han sänder sin Ande att leda oss.

Detta visar hur missionsuppdraget är centralt i kyrkans väsen och uppdrag. Därmed borde det ju också vara det rent praktiskt, både för oss som individer och för oss som församlingar och föreningar. Missionen är inte tänkt att var en sidoverksamhet bland flera andra i församlingens palett av goda verksamheter – missionen är tänkt att vara central och något som genomsyrar allt annat. Här tror jag att vi har något verkligt viktigt att erövra. Kyrkan är till sitt väsen missionell – utsänd – och det behöver speglas i allt vad vi gör och är.

Många av oss är nog bekanta med Alphakursen – ett fantastiskt verktyg för evangelisation och lärjungaträning. Vi kan ta den som exempel för att gestalta detta med missionen i centrum. På många håll är det en uppskattad nybörjarkurs om kristen tro som fungerar som en sidoverksamhet i församlingen. Alpha kan då fungera lite som en smågrupp (eller ibland en ganska stor grupp), utan att egentligen vara något som påverkar församlingen som helhet.

Det är inte så Alpha fungerar där den har sin uppkomst i Holy Trinity Brompton (HTB) i London. I den församlingen är »evangelisationen det primära«, enligt kyrkoherden Nicky Gumbel. Han menar att om man sätter evangelisationen främst så kommer lärjungaträning, ledarträning, kristen enhet, socialt arbete, gudstjänst och allt annat i kyrkans liv på dess rätta plats. Han menar att det inte bara handlar om Alpha i sig, utan om viljan och fokuset på att nå ut. HTB har en uppsjö av fantastiska verksamheter och initiativ utöver Alphakursen, men missionen är alltjämt i centrum och den drivande riktningen. Alpha – och missionen – är inte bara som en app bland flera andra i mobiltelefonen utan det underliggande operativsystem som präglar allt.

I sammanhanget bör det nämnas att HTB startat sammanlagt 127 nya församlingar och fått med tiotusentals nya personer som tidigare inte var med i kyrkan. Deras nyplanteringar har ambitionen att nå nya människor med Alpha som verktyg och missionen i centrum.

Här tror jag att det finns något viktigt att ta lärdom av. Vi behöver inte, och bör inte, göra exakt som HTB, eftersom alla sammanhang är olika. Men inställningen att ha missionen i centrum är något viktigt att återerövra. Då får mycket annat sin rätta plats. Huruvida man använder Alpha eller något annat upplägg är inte det viktiga i sig, missionen är det primära.

Ett viktigt uttryck för detta är att som kyrka inte vänta på att människor skall komma till kyrkan eller bönhuset och söka efter Gud. Vi behöver lämna vår trygghet, gå ut till människornas egen planhalva och möta dem i deras vardag. Vi måste komma till dem – det är vår kallelse.

Jag tror att vi ofta överskattar hur många som kommer till kyrkan utan en personlig inbjudan. Samtidigt underskattar vi hur många som kan vara intresserade av att samtala om djupare frågor och tron på ett sätt som är naturligt för dem. Det kan hända mycket när vi faktiskt tar initiativ, är frimodiga och möter människor där de är.

Låt oss lyfta blicken för att lyssna in Andens ledning. Han bjuder oss att följa med i det som Gud redan gör. Kanske det är några särskilda personer Han kallar dig och ditt sammanhang att nå. Du är redan sänd. Det är vi alla. Låt oss därför leva med Jesu mission i centrum som en missionell kyrka.