Missionär och hedersdoktor

Lennart Persson, missionär, präst och lärare har blivit utnämnd till hedersdoktor vid Serampore College, Bangalore, Indien, där han undervisade i teologi från 1973–80.

Lennart, själv missionärsbarn uppvuxen bland annat i Bijori, Madhya Pradesh, och framlidna hust­run Carin tjänstgjorde för EFS under många år i Indien, i Chhindwara, i Bangalore och i New Delhi. Därutöver har han tjänstgjort vid flera olika teologiska institutioner i Sydostasien fram till sin pensionering.

Lennart bor i Uppsala och har på senare år ryckt in bland annat som lärare på Johannelund och har varit behjälplig med att systematisera de delar av EFS arkiv som har med Indien att göra.

Utnämningen till hedersdoktor skedde i samband med Serampore Colleges 50-årsjubileum den 7 december, där Lennart var en av högtidstalarna.