Mindre pengar till samfunden

I regeringens förslag till budget för 2024, sänks anslaget till trossamfunden med en procent. EFS räknas in i denna grupp.

Isak Reichel är chef på myndigheten SST, som fördelar bidragen till samfunden. Han säger i en kommentar: »Vi har i vårt budgetunderlag påpekat att detta anslag till trossamfunden bör höjas, då trossamfunden påverkas av ökad inflation och av att olika trossamfund i allt högre utsträckning förväntas vara en resurs i samhälls­arbetet.«

SST har statistik som visar att antalet betjänade inom samfunden ökar. De har ännu inte tagit ställning till om det sänkta anslaget innebär att projektbidrag (till exempel ombyggnationer) inte kommer att kunna prioriteras kommande år heller. Ambitionen är att åtminstone hålla bidragen för teologisk utbildning oförändrade.

Stödet till trossamfunden föreslås uppgå till 81,1 miljoner. Som en jämförelse får idrottsrörelsen 2 116 miljoner. Till EFS går (2023) 3 375 400 kr i organisationsbidrag och Johannelund får 250 000 kr för teologisk utbildning.

Budbäraren har sökt ansvarig minister Jakob Forssmed för en kommentar. Denna kommer att publiceras i Budbäraren #11/12.