Mindre intresse för kristen tro bland yngre

Kristendom backar på norra halvklotet.

Enligt undersökningsföretaget Ipsos, som nyligen har kommit ut med nya siffror om människors religiösa uppfattningar, pågår ett omfattande generationsskifte hos kristna. I undersökningen ingick 26 länder och man uppfattade stora variationer mellan länder och generationer när det gäller religiositet och religionens roll i männi-skors liv.

Skillnaderna syns både demografiskt och geografiskt, där länder på södra halvan av jordklotet har en starkare anknytning till religion än den norra halvan. Den yngre generationen Gen Z (född efter 1997) räknar sig i allt mindre utsträckning som kristna, däremot ser man att allt fler identifierar sig som muslimer eller har annan tro. I länder där trostillhörigheten är låg hos vuxna ser man att yngre oftare tror på himmel, helvete och över-naturliga väsen.