Med en större vision i sikte

Entreprenören tänker utanför boxen. Tänjer gränser och söker nya lösningar. För Victor Forssman handlar det om en längtan att få tänka, bygga, nyplantera kyrkor.

När Victor Forssman gick gymnasiet var han övertygad om en framtid som ingenjör och hoppade därför över historiekurserna. Som student på Johannelund är detta något han nu får ta tag i men denna gång känns historieböckerna betydligt mer lockande.

– Vårt ursprung är viktigt, det berättar varifrån vi kommer och ger mig större kunskap om varför vi är där vi är i dag, berättar han.

25-årige Victor har alltid haft ett intresse för väckelse och stora kyrkor som vågar vara kyrka på ett nytt sätt. Sin hemstad Helsingborg beskriver han som full av ent-reprenörsanda och innovation, något han tycker kyrkan haft svårt att hänga med i. Efter att ha gått Hillsongs ledarutbildning i Australien kom Victor hem, betydligt mer svartvit i sitt tankesätt, men också med en stor övertygelse om att allt är möjligt för Gud.

– Det har hänt mycket åren efter bibelskolan och jag har fått lära mig att allting är betydligt större än jag tidigare anat, det finns väldigt många sätt att jobba på, säger Victor, som just nu studerar den nystartade tvååriga utbildningen Församlingsutveckling och entreprenörskap på Johannelund.

Rollen som präst har Victor svårt att identifiera sig med, trots att han burit en stark längtan att få jobba i kyrkan. Tidigare hade han en tydlig bild av prästrollen som förvaltare av samma gamla mönster, av det som alltid varit, vilket krockade med hans tro på en växande kyrka som inte växer fast utan snarare strävar efter att ständigt nå vidare. Sedan EFS årskonferens i Hässleholm 2014 har dock bilden förändrats.

– Ofta har jag haft idéer som jag velat genomföra men tvivlat starkt på om de verkligen kan få plats inom EFS, eftersom de inte känts »EFS-iga« nog, men i Halmstad insåg jag för första gången hur pionjär vår rörelse faktiskt är och på senaste tiden har jag mer och mer fått uppleva hur det finns en stor öppenhet, mina idéer är okej.

För Victor har det varit viktigt att hans idéer och erfarenheter tas till vara.

– Som visionär kan man lätt känna att det inte finns någon som lyssnar. Är det fallet tror jag att många väljer att gå någon annanstans och göra sin grej där istället. Om vi som rörelse inte lyssnar till och tar vara på dem som kommer finns risken att det inte finns kvar några som vill och vågar lyfta nya idéer.

Själv känner han allt mer att han ryms inom EFS och får, bland annat genom sin utbildning, möjlighet att lära sig mer om evangelisation, ledarskap och teologi.

– Jag är väldigt glad för den här utbildningen, att både Johannelund och EFS fått upp ögonen för vikten och behovet av att tänka nytt. Vi får en väldigt bra blandning av kurser där en aha-upplevelse hittills har varit vad det kan innebära att vara en missionell kyrka.

Vad längtar du efter utifrån den utbildning du nu läser?

– Just nyplantering är något jag varit inne på länge och där känns utbildningen utrustande. Jag längtar efter att få bygga kyrka på ett nytt sätt och det tror jag är framtiden för EFS också – att bygga kyrkor som inte är rädda för att skicka ut ledare och starta nytt.