Människor och samhällen förvandlade av Jesus

EFS nya visionsformulering var temat på EFS Norrbottens inspirations­helg 17–19 augusti på natursköna Storstrands kursgård.

Magnus Persson från United Malmö var inbjuden som gäst på vår inspirationshelg. Han talade huvudsakligen om vårt evangelisk-lutherska och rosenianska arv, och vad dessa två har för genomslag i vår tro i dag. Många av deltagarna uttryckte stor uppskattning över att lyssna på Magnus. De äldre gladdes över den rosenianska förkunnelsen och de yngre fick ta del av nya skatter.  Ibland är det gott att höra gamla sanningar med nya ord som ger oss sunda, teologiska rötter att bygga vidare på in i framtiden.

– Vi har ett rikt andligt arv som har ett viktigt och relevant tilltal också in i vår tid i mötet med människor och de livsfrågor de bär på. Jag tror att det som Magnus talade om, att det stora Jesus gjort för oss, behöver drabba oss och landa i oss för att bli till en drivkraft för det som Jesus vill göra genom oss i världen, säger Henrik Näslund, regional missionsledare i Norrbotten.

Efter att EFS Norrbotten nu har genomfört omorganisation, anordnat årskonferens, och sett sig omkring på de utmaningar som finns i samtiden, uppkommer många frågor. Vad händer nu? Vart är vi på väg, vart vill vi och vad vill Herren göra i Norrbotten? Dessa frågor avhandlades under helgen och är en del av förnyelsearbetet i Norrbotten.

– Med vårt teologiska arv som grund för framtiden har vi fått föra samtal utifrån EFS förnyade vision: Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Grunden för EFS arbete är de lokala föreningarna och EFS Norrbotten har bland sina prioriterade områden lyft fram att utveckla stödet till föreningarna och nyplantering av EFS-föreningar, säger Näslund.

EFS Norrbottens regionala utskott och kansli kommer att jobba vidare med dessa framtidsfrågor. Under hösten kommer detta att ske bland annat genom besök i lokala styrelser. Under besöken kommer vi att informera om möjligheten att söka medel ur EFS Norrbottens utvecklingsfond för nysatsningar, samt om EFS utvecklingsredskap »Sänd« som är ett stöd till den lokala föreningens utveckling. Vi kommer även att fortsätta att söka vägar för nyplantering genom öppna samlingar och kontakter med intresserade personer och grupper. Under helgen fick vi också påminnas om bönens betydelse i all väckelse och förnyelse, såväl i vår tid som i vår historia.

– Vi kommer att ta några olika böneinitiativ under hösten för att be särskilt för EFS framtid, säger Henrik.

Inspirationshelgen avslutades med att deltagarna fick stilla sig i en stämningsfull utomhusmässa vid älvkanten i augustimörkret med tända ljus och fin sång. Sammanfattningsvis består EFS Norrbottens resa framåt i att stå stadigt rotade i sitt arv och teologi och samtidigt se framåt mot en framtid fylld av nya utmaningar och uttryckssätt.