Maggie Morgan ger en röst till kvinnor som inte hörs

»Guds ära finns i människan som lever fullt ut.« Med detta som ledord vill tv-programmet Nål och tråd belysa den livsviktiga kampen för arabkvinnors rättigheter i samhället.
– Vi får aldrig bli tysta, utan vi måste våga berätta våra upplevelser. Det är ett sätt att rädda liv, säger producenten Maggie Morgan.

När Maggie Morgan var liten drömde hon om att bli lika bra på att sticka som sin mormor. Men hur mycket hon än försökte blev hon aldrig lika bra.

– Jag insåg till slut att jag var bättre på att riva upp hela stycket. Det blev min specialitet. Och det behöver göras med samhället också. Det finns många trådar som behöver dras upp. Det är så vårt tv-program Nål och trådfått sitt namn. Vi vill riva upp, göra om och göra rätt och vi brinner för att bekämpa och förändra kvinnornas situation.

I fem år har hon jobbat som producent åt SAT 7 – en kristen tv-kanal baserad i Egypten som EFS är med och stöttar. Nål och tråd, som riktas särskilt till kvinnor, är ett av kanalens mest populära program. Det når miljontals kvinnor, eftersom det visas över hela Mellanöstern och norra Afrika.

– Vi sänder alltid i realtid och upplägget bygger mycket på att vi bjuder in tittarna att ringa in och berätta sina berättelser och upplevelser kring det aktuella ämnet. I studion finns programledare och experter som tar emot samtalen. Vi vet aldrig riktigt på förhand vad som kommer att berättas. Men vi lyssnar alltid, och vi vill framför allt gjuta in mod och hopp hos dem som hör av sig.

När vi möter Maggie i Luleå är vi långt ifrån hennes myllrande vardag i Kairo, Egypten. Hon är i Luleå i egenskap av gäst på EFS och Salts årskonferens för att berätta om arbetet med SAT-7. Hon har ett imponerande lugn i rösten när hon berättar, men orden är sylvassa och berör på djupet.

– Nyligen hade vi ett program om våld i nära relationer. Om en man slår en kvinna på gatan så reagerar ingen runt omkring – det är ju hans fru. På många håll är det helt lagligt att slå sin hustru och det ses inte som något fel. Det är också väldigt vanligt att männen kontrollerar sina kvinnor. De får inte lämna hemmet utan mannens godkännande. Självklart finns det en del positiva undantag, men problemen jag beskriver är väldigt utbredda.

Utbildningsnivå och vilken typ av jobb som kvinnor har avgör en del – men inte allt – i hur pass utbredd problematiken är.

– Det är mestadels medel- eller lågutbildade kvinnor som ringer in till oss. Det bekräftar att problemen är mer utbredda bland dessa kvinnor. Men hur utbildad du än är och vilket jobb du än har, så lever vi fortfarande i en extremt patriarkal kultur.

Det sistnämnda är Maggie själv ett exempel på. Hon är välutbildad och framgångsrik men har ändå otaliga exempel på otäcka erfarenheter från sitt egna liv.

– Om jag går ut på gatan får jag räkna med negativa kommentarer och sexuella trakasserier från män. I tunnelbanan kan jag i princip dagligen räkna med att någon kommer att tafsa på mig.

Hon dricker en klunk vatten och försöker i nästa andetag ta död på en vanlig fördom om att det skulle spela någon roll hur kvinnor klär sig.

– Vissa säger: »Om ni bara klär er konservativt skulle ingen röra er.« Men enligt mig är det är en myt. Vi tog upp ämnet i programmet och då ringde det in många som bar burka som vittnade om liknande problem på tunnelbanan.

Även om Nål och tråd riktar sig till kvinnor från alla kulturer och religioner, så ligger en tydlig kristen ideologi till grund för programmet. Själv tillhör hon den evangeliska kyrkan.

– Jag och mina kollegor utgår ofta från S:t Irenaeus ord: »Guds ära finns i människan som lever fullt ut.« Många kvinnor lever inte fullt ut och det brinner vi för att förändra, säger hon och fortsätter:

– Vi utgår också från Judasbrevet 1:24: »Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande.« Många kvinnor tittar ner, gömmer sig och skäms. Vi vill att alla människor ska bli upprättade och få stråla.

Även om en stor del av problematiken är djupt kulturellt rotad så kan Morgan se en ljusare framtid någonstans vid horisonten.

– Det sker faktiskt sakta men säkert förbättringar. Till exempel ringde en strålande glad kvinna till oss och var så stolt över att på egen hand ha gått på stan och köpt glass. Det är sådana berättelser vi måste lyfta fram. Vi får aldrig bli tysta. Att dela berättelser, etablera relationer och få djupare förståelse för varandra är ett sätt att rädda liv.

 


Sat-7

SAT-7 grundades för cirka 20 år sedan och är ett kristet satellittevebolag i Mellanöstern och Nordafrika som sänder på arabiska, persiska och turkiska och även har en arabiskspråkig barnkanal.

I dag består SAT-7 av ett nätverk med fem kanaler, som sänder tjugofyra timmar om dygnet via både satellit och Internet. Needle and thread Nål och tråd – som riktar sig särskilt till kvinnor, är ett av de populäraste programmen.

SAT-7 når miljontals tittare varje dag och EFS är sedan många år tillbaka en samarbetspartner till kanalen. Därmed bidrar EFS till att sprida evangeliet i en region där kristen mission länge har haft stora utmaningar. SAT-7:s grundinställning är att aldrig tala illa om islam och alltid tala väl om Jesus.