Lighthouse – ett ljus mitt i Addis Abeba

För grabbarna som tidigare drev omkring på gatan, utan hem, och nu bor på Lighthouse/Fyren, i Addis Abeba, är det ingen tvekan om vad som ger livet mening och ljus.

Det är eftermiddag, hemma i sitt vardagsrum sitter några av de grabbar som numera bor på Lighthouse. Vi möts för ett samtal om livet, om skillnaderna mellan då och nu. Teven i hörnet visar fotboll, men ingen verkar särskilt störd av att vi ägnar oss åt annat en liten stund. Det råder en uppsluppen, men lite nervös stämning när vi slår oss ner för att prata om vad det betytt för dem att få en ny möjlighet i livet.

Tadesse är den som är ivrigast att berätta:

– Här har jag fått så mycket gott, men det bästa är att jag fått lära känna Jesus och lära mig om Bibeln. Tidigare, när jag bodde på gatan hade jag bara hört talas om Jesus, men här har jag fått en förståelse för hur Kristi kropp fungerar. När vi delar våra liv med varandra så blir Kristi kropp synlig här mitt ibland oss. På det sättet har jag lärt känna Jesus. Och det vill jag visa för andra, så att fler får lära känna honom.

Det är organisationen Hope for Children in Ethiopia, HCE, som driver Lighthouse. HCE bildades ursprungligen som den diakonala grenen av Win Souls for God, WSG, men är sedan två år helt och hållet en separat organisation. EFS har på olika sätt funnits med längs hela den spännande resan från det att Yonas Tesfaye och de andra ungdomarna från Entotto-församlingen bildade det som blev WSG och småningom HCE. Från allra första början har inriktningen varit att rädda barn och unga från ett liv på gatan till en tryggare tillvaro och en levande tro på Jesus.

– Jag bodde på gatan i över ett år, då när jag var i tolvårsåldern, säger Tadesse.

Adugna fyller i för att förklara hur det är att bo på gatan:

– Jag kan bara säga att det är ett hårt liv. Jag minns särskilt hur det var på regntiden när allt var blött och kallt. Det var förfärligt.

Tadesse fortsätter sin berättelse:

– Efter ungefär ett halvår träffade jag Yonas och hans medarbetare. Successivt lärde vi känna varandra och jag började långsamt få förtroende för dem. Någonstans där började jag ana vad ett kristet liv kan vara. De blev mina förebilder. Nu har jag bott här i åtta år och fått möjlighet att gå ut skolan och till och med kommit in på universitetet i Gondar, som är min hemstad.

Ögonen lyser av stolthet när han berättar om studiemöjligheten.

– Huvudanledningen till att jag bodde på gatan var att mina föräldrar inte hade råd att ta hand om alla sina barn. Därför drog jag mig hit till Addis Abeba i förhoppningen om en bättre tillvaro. Nu tror de inte att det är sant att jag skulle kunna läsa på universitetet.

Eftermiddagen övergår till kvällsskymning samtidigt som Mikias sammanfattar sin resa.

– Innan jag lärde känna Jesus var mitt liv verkligen eländigt. Här på Lighthouse har jag fått mat, kläder, utbildning, men det bästa är att jag fått lära känna Jesus. Just som namnet HCE antyder är detta en plats där jag fått ett nytt hopp. Oavsett var jag tar vägen nu har jag Jesus. Jag är en ny skapelse. Jag kom från mörkret och nu har jag fått ljus i mitt liv. Jag vill tacka Gud för allt detta.