Låt Guds kärlek bli vår kärlek

Jag älskar att prata med vänner om den profetiska gåvan. Det här med att Gud talar till oss och genom oss till andra. Hur går det till? Hur fungerar det för dig? Jag och mina vänner började pratade om det på gymnasiet. Utanför skolans aula berättade jag för första gången att jag hade upplevt att Gud talade. »Som en tanke som kom så fort att jag inte hunnit tänka den själv.« Så sa vi. Jag vet inte om jag själv tänkte långsamt i vanliga fall, jag ser att definitionen haltar. Men vi behöver orden för att förklara och uppmuntra varandra till att öppna upp oss för Guds tilltal. Att positionera oss i förväntan.

För ett tag sedan var jag förebedjare på ett läger och då bad jag för en tjej som inte hade något särskilt böneämne. Jag la min hand på henne, blundade och bad en bön om välsignelse och tacksägelse. Sedan öppnade jag ögonen och såg på henne. Då visste jag i mitt hjärta, och frågade direkt: »Du sjunger, eller hur?« I tjejens ansikte spreds ett försynt leende och hon nickade. Gud visade mig inga stora scener eller lyckade albumsläpp, utan i stället pekade han på att han älskar när hon sjunger, att det är ett underbart sätt för dem att umgås.

Jag bär det här tillfället som en skatt. Varför? Jo, för att det öppnade upp fler »kanaler« för mitt lyssnande. Jag fick lära känna lite mer av Guds karaktär. Han visade lite av det jag skulle vilja definiera som kroppens och hjärtats position i det profetiska.

Kroppens position – Gud kan tala genom våra tankar. Men han har också gett oss en hel kropp med sinnen att uppleva med. Först när jag såg på tjejen förstod jag Guds tilltal. En omfamning, en ström av värme genom kroppen, en plötslig värk i en axel som pekar på att Gud vill hela någons axel. På dessa och många andra sätt talar Gud i och genom våra kroppar.

Hjärtats position – vad ligger på Guds hjärta för människan jag har framför mig? Gud är angelägen om att vara en del av de stora val vi gör i livet. Men det är som att han ännu mer, igen och igen, vill bekräfta sin kärlek över oss. Han vill ha relationen och intimiteten. Han vill säga att han ser.  Han har gett oss gåvor, som att sjunga, för att vi ska njuta av dem tillsammans med honom.

Jag återkommer ofta till Paulus ord i 1 Kor 14:1 »Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera.« I bibelöversättningen The Message får vi en ännu starkare betoning på prioriteringsordningen: »Älska som om det gällde livet – för det gör det.«

Låt Guds kärlek bli vår kärlek till människor vi möter och låt oss lyssna med förväntan på att Gud kan tala till oss på ett nytt sätt i dag.