»Längtar efter att få se EFS musikliv blomstra«

Elin Redin hoppas kunna framhäva missionsrörelsens musikaliska identitet.

EFS musikaliska bredd sträcker sig från blåsorkestrar och kyrkokörer, till traditionell psalmsång i ren luthersk anda. 

– I EFS lyfter man gärna fram vårt musikaliska arv. Musiken är identitetsbärare och viktigt för att känna stolthet över vår egen rörelse, säger Elin Redin, nyanställd musikkonsulent i EFS.

Tjänsten tog fart i januari tidigare i år, men på grund av coronapandemin har det hitintills varit en termin av att sondera läget, be och fundera över vad som är nästa steg för rörelsen, och hur EFS musikarbete kan utvecklas. 

– Jag längtar efter att få ge ut musik. Vi har en enorm kulturhistoria och jag lyfter gärna fram den. Man pratar mycket om Lina Sandell och Oscar Ahnfelt som har varit med och format rörelsen på så många sett. Men det måste finnas en blick framåt – hur låter rörelsen idag? Det finns inte bara ett svar på det, utan fler.

Samtidigt ser hon en enorm skatt i psalmsången. Det blir också det första steget i att förverkliga drömmen om EFS egenutgivna musik – att arbeta fram nya arrangemang av psalmer. Visionen är att de tidlösa texterna ska få nytt liv med nya tondräkter.

Musiken ligger Elin varmt om hjärtat och har så gjort sedan unga dar. Till en början som en ambition om en artistkarriär, under senare år som en längtan att stötta musiker bakom kulisserna. Inte minst de som växer upp i församlingen. I kyrkosammanhang menar Elin, liksom många andra, att musiken har en samlande funktion som skapar gemenskap, samt att den är ett kreativt uttryck som måste få utrymme. Musiken och musikerna är bärare av teologi och av vem Gud är och vad Han har gjort för oss.

– Det finns mycket mission i musiken och musiker är missionärer också. Alla är inte kallade att leda lovsång i församlingen, framförallt tycker jag att de behöver komma ut och inspirera människor utanför kyrkan. Musikaliska kreatörer är ofta profeter och uttrycker något om vår samtid. 

Kyrkans uppgift, i sin tur, är att välsigna och skapa utrymme för dessa, fortsätter hon: 

– Jag hoppas att vi inom en snar framtid vet hur det unga EFS låter. Jag vill fästa blicken på den yngre generationen som ändå är vår framtid.