Kyrkoinvigning och examenshögtid i Eritrea

Vi gläder oss över viktiga händelser på olika håll, denna gång från Eritrea. Den senaste tiden har den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea invigt två nya kyrkor, en i Keren den 7 februari och en i Folina den 28 februari. Dessutom har fem studenter tagit examen vid Bellesa teologiska seminarium.

Dessa händelser är förstås viktiga milstolpar för ELCE och utmanar oss att bli än ivrigare i våra förböner för våra kristna syskon i Eritrea.