Kyrkohandboken tas i bruk trots oklarheter

På grund av rättsliga frågor har arbetet med Svenska kyrkans kyrkohandbok försenats. Problemet har varit tvister kring upphovsrätten till ett par texter. Men nu skickas ett reviderat förslag till kyrkohandbok ut för användning i församlingarna, efter ett beslut i kyrkostyrelsen. Maria Lundqvist Norling, rättschef vid Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala, säger:

– Efter att ha tagit del av de oberoende experternas slutsatser konstaterade kyrkostyrelsen på onsdagen att distributionen av kyrkohandboken sannolikt kan ske utan att det står i strid med upphovsrättslagen.

Man utgår från att församlingarna kan ta kyrkohandboken i bruk på pingstdagen 20 maj.